Programkonferenser

Digitalisering i skogsbruket Efter fyra års forskning – var står vi nu?

23 november 2022 i Stockholm (och digitalt)

Framsteg inom digitalisering i skogsbruket

18 maj 2022 i Umeå (och digitalt)

Cooperation for digitalisation in forestry research

20 maj 2021 (digital)

Intern programkonferens

7 maj 2020 (digital)

Automation & Innovation i digitaliseringen av skogsbruket

4 december 2020 på KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)