Programkonferenser

Programkonferens 20 maj 2021 (digital)

Programkonferens 7 maj 2020 (digital)

Programkonferens 4 december 2020 på KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)