Programkonferenser

Vår senaste programkonferens ägde rum 20 maj 2021 (digitalt)

Ta del av inspelningen.

Till programmet.

Programkonferens 7 maj 2020 (digital)

Programkonferens 4 december 2020 på KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)

Temat var automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket.

Den 23 maj 2019 höll Mistra Digital Forest sin första programkonferens i Näringslivets hus i Stockholm.

Konferensen samlade programdeltagare från akademi, institut och näringsliv.