Leverabler & publikationer

Här kan du ta del av leverabler från forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Listan kommer löpande att fyllas på under programperioden.

 

FörfattareLindroos, et al. (2019)
Typ av leverabelBokkapitel: Advances in using robots in forestry operations (publicerat i boken Robotics and automation for improving agriculture)
ArbetspaketWP2
Mer infohttps://www.mistradigitalforest.se/nyheter/hur-kommer-framtidens-skogsarbete-att-utforas-nar-kommer-robotarna/
FörfattareDong, et al. (2019)
Typ av leverabelVetenskaplig artikel: Simulation-based comparison between two crane-bunk systems for loading work when considering energy-optimal motion planning
ArbetspaketWP2
FörfattareGoude, et al. (2019)
Typ av leverabelVetenskaplig artikel:
Comparing direct and indirect leaf area measurements for Scots pine and Norway spruce plantations in Sweden
ArbetspaketWP2
FörfattareLa Hera, et al. (2019)
Typ av leverabelVetenskaplig artikel: What Do We Observe When We Equip a Forestry Crane with Motion Sensors?
ArbetspaketWP2
Mer infohttps://www.mistradigitalforest.se/nyheter/vad-hander-nar-vi-utrustar-en-skogsmaskin-med-sensorer/