Leverabler & publikationer

Här kan du ta del av leverabler från forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Listan kommer löpande att fyllas på under programperioden.

 

FörfattareLindroos, et al. (2019)
Typ av
leverabel
Bokkapitel: Advances in using robots in forestry operations (publicerat i boken Robotics and automation for improving agriculture)
ArbetspaketWP2
Mer infoLäs mer här.
FörfattareDong, et al. (2019)
Typ av
leverabel
Vetenskaplig artikel: Simulation-based comparison between two crane-bunk systems for loading work when considering energy-optimal motion planning
ArbetspaketWP2
FörfattareGoude, et al. (2019)
Typ av
leverabel
Vetenskaplig artikel:
Comparing direct and indirect leaf area measurements for Scots pine and Norway spruce plantations in Sweden
ArbetspaketWP2
Mer infoLäs mer här.
FörfattareLa Hera, et al. (2019)
Typ av
leverabel
Vetenskaplig artikel: What Do We Observe When We Equip a Forestry Crane with Motion Sensors?
ArbetspaketWP2
Mer infoLäs mer här.
Författare Danielsson (2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport: Sammanställning av nuvarande och planerad kapacitet för bioraffinaderier i Norden
ArbetspaketWP0
Mer infoLäs rapporten här
FörfattareHolmström (2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport: Digital Transformation of the Swedish Forestry Value chain: Key Bottlenecks and Pathways Forward
ArbetspaketWP0
Mer infoLäs rapporten här | Läs mer här

FörfattareOlofsson (2019)
Typ av
leverabel
Intern rapport: Automatisk detektering av stamprofiler ur marklaserdata
på områden som ska avverkas
ArbetspaketWP1
Mer infoLäs rapporten här | Läs mer här

FörfattareÖhman et al.(2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketWP1
Mer infoLäs rapporten här