Leverabler & publikationer

Här kan du ta del av leverabler från forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Listan kommer löpande att fyllas på under programperioden.

Klicka på titeln för att ta del av leverabeln.

TitelStrategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser  
FörfattareÖhman et al. (2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
Läs mer”Mycket talar för att den strategiska planeringen bör ske med en areabaserad ansats”
TitelNästa generations beslutsstödssystem – behov och möjligheter  
FörfattareÖhman et al.(2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
Läs merFörsta stegen för nästa generations planeringssystem
TitelDigital Transformation of the Swedish Forestry Value chain: Key Bottlenecks and Pathways Forward  
FörfattareHolmström (2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketKoordinering (WP0)
Läs mer“Digital transformation börjar med kompetensfrågan”
TitelSammanställning av nuvarande och planerad kapacitet för bioraffinaderier i Norden 
Författare Danielsson (2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketKoordinering (WP0)
Läs merKoll på bioraffinaderier i Norden
TitelAktuell praxis och mest lovande ansatser för livscykelbaserade cirkuläritets- och hållbarhetsindikatorer
FörfattareErlandsson et al. (2019)
Typ av
leverabel
Rapport
ArbetspaketSkogen och skogsprodukters värden (WP3)
TitelVisualisering av alternativ för en hållbar produktion av skogsråvara
FörfattareKarlsson et al. (2019)
Typ av
leverabel
Rapport
ArbetspaketSkogen och skogsprodukters värden (WP3)

TitelAutomatisk detektering av stamprofiler ur marklaserdata på områden som ska avverkas  
FörfattareOlofsson (2019)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
Läs merStamkartor från marklaser – möjliggörare för bättre planering och optimering av skoglig verksamhet

TitelWhat Do We Observe When We Equip a Forestry Crane with Motion Sensors? 
FörfattareLa Hera et al. (2019)
Typ av
leverabel
Vetenskaplig artikel
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
Läs merVad händer när vi utrustar en skogsmaskin med sensorer?
TitelSimulation-based comparison between two crane-bunk systems for loading work when considering energy-optimal motion planning
FörfattareDong, et al. (2019)
Typ av
leverabel
Vetenskaplig artikel
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
TitelAdvances in using robots in forestry operations  
FörfattareLindroos,et al. (2019)
Typ av
leverabel
Bokkapitel (publicerat i boken Robotics and automation for improving agriculture)
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
Läs merHur kommer framtidens skogsarbete att utföras – när kommer robotarna?