Leverabler & publikationer

Här kan du ta del av leverabler från forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Listan fylls löpande på under programperioden.

Klicka på titeln för att ta del av leverabeln.

TitelTrädslagskartor över Asa och Siljansfors skapade med högupplösta laserdata och en ny minirastermetod  
FörfattareLindberg & Schimka (2021)
Typ av leverabelProjektrapport
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
Läs mer”Kartorna visar oftast rätt trädslag”
TitelVisualisering av det digitala ekosystemet  
FörfattareWidmark & Willén (2021)
Typ av leverabelRapport
ArbetspaketKoordinering (WP0)
Läs mer“Så digitalt är det svenska skogsbruket – enligt skogsbolagen själva”
TitelTillgång på skogsråvara för framtidens efterfrågan - scenarioberäkningar  
FörfattareNilsson & Holmström (2021)
Typ av leverabelVetenskaplig rapport
ArbetspaketSkogens och skogsprodukters värden (WP3)
Läs mer“Så ska Heureka PlanVis och BioMapp se in i framtiden ihop”
TitelModeller av markytan, stenar, och träd inom områden som planeras för avverkning
FörfattareHolmgren (2020)
Typ av leverabelProjektrapport
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
TitelDigitaliserad naturvårdshänsyn
FörfattareHannrup et al. (2020)
Typ av leverabelProjektrapport
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
TitelInnovative productivity improvements in forest operations: a comparative study of the Assortment Grapple using a machine simulator
FörfattareManner et al. (2020)
Typ av leverabelVetenskaplig artikel
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
Läs merMänniskans subjektiva tidsuppfattning räcker inte till (Skogforsks kunskapsbank)
TitelModels to identify faulty data in forest planning and operations
FörfattareWillén et el. (2020)
Typ av leverabelProjektrapport
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
TitelA Study on the Impact of Traversability Measures on Rough Terrain Path Planning  
FörfattareAxelsson & Källström Chittum (2020)
Typ av leverabelExamensarbete
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
Läs mer”Ju bättre digital information vi har – desto bättre blir resultaten”
TitelNation-wide mapping of tree growth using airborne laser
FörfattareJörgen Wallerman et al. (2020)
Typ av leverabelKonferensartikel
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
TitelDiscrete element modelling of large soil deformations under heavy
vehicles
FörfattareViktor Wiberg, Martin Servin, Tomas Nordfjell (2020)
Typ av
leverabel
Vetenskaplig artikel
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
TitelCoarse-Graining Fields in Particle-Based Soil Models
FörfattareAhlman (2020)
Typ av leverabelExamensarbete
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
TitelCreating a self-driving terrain vehicle in a simulated environment
FörfattareMarkgren (2020)
Typ av leverabelExamensarbete
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
TitelOptimerad aptering av sågtimmer
FörfattareKihlgren (2020)
Typ av leverabelExamensarbete
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
TitelLängre stocklängder i svenskt skogsbruk  
FörfattareHenriksson (2020)
Typ av leverabelExamensarbete
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
Läs mer“Längre stocklängder i svenskt skogsbruk”
TitelFörarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv  
FörfattareKankainen (2020)
Typ av leverabelExamensarbete
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
Läs mer“Ny enkätstudie: Så ser skogsägare på förarlösa skogsmaskiner ur ett hållbarhetsperspektiv”
TitelStrategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser  
FörfattareÖhman et al. (2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
Läs mer”Mycket talar för att den strategiska planeringen bör ske med en areabaserad ansats”
TitelNästa generations beslutsstödssystem – behov och möjligheter  
FörfattareÖhman et al.(2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
Läs merFörsta stegen för nästa generations planeringssystem
TitelDigital Transformation of the Swedish Forestry Value chain: Key Bottlenecks and Pathways Forward  
FörfattareHolmström (2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketKoordinering (WP0)
Läs mer“Digital transformation börjar med kompetensfrågan”
TitelSammanställning av nuvarande och planerad kapacitet för bioraffinaderier i Norden 
Författare Danielsson (2020)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketKoordinering (WP0)
Läs merKoll på bioraffinaderier i Norden
TitelAktuell praxis och mest lovande ansatser för livscykelbaserade cirkuläritets- och hållbarhetsindikatorer
FörfattareErlandsson et al. (2019)
Typ av
leverabel
Rapport
ArbetspaketSkogen och skogsprodukters värden (WP3)
TitelVisualisering av alternativ för en hållbar produktion av skogsråvara
FörfattareKarlsson et al. (2019)
Typ av
leverabel
Rapport
ArbetspaketSkogen och skogsprodukters värden (WP3)

TitelAutomatisk detektering av stamprofiler ur marklaserdata på områden som ska avverkas  
FörfattareOlofsson (2019)
Typ av
leverabel
Intern rapport
ArbetspaketSkogliga fakta (WP1)
Läs merStamkartor från marklaser – möjliggörare för bättre planering och optimering av skoglig verksamhet

TitelWhat Do We Observe When We Equip a Forestry Crane with Motion Sensors? 
FörfattareLa Hera et al. (2019)
Typ av
leverabel
Vetenskaplig artikel
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
Läs merVad händer när vi utrustar en skogsmaskin med sensorer?
TitelSimulation-based comparison between two crane-bunk systems for loading work when considering energy-optimal motion planning
FörfattareDong, et al. (2019)
Typ av
leverabel
Vetenskaplig artikel
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
TitelAdvances in using robots in forestry operations  
FörfattareLindroos,et al. (2019)
Typ av
leverabel
Bokkapitel (publicerat i boken Robotics and automation for improving agriculture)
ArbetspaketEffektivt skogsbruk (WP2)
Läs merHur kommer framtidens skogsarbete att utföras – när kommer robotarna?