Digitalt företagande

Alla företag behöver främja entreprenörstänkande, oavsett företagets storlek. Den här kursen undersöker digitalt företagande med ambitionen att hjälpa dig att identifiera entreprenörsmöjligheter för att leda ert företag, eller starta nya startups, för att driva fram nya marknadsmöjligheter.

Förmågor som kursen syftar till att utveckla:

  • Analysera digitala startup-processer
  • Analysera affärsidéer, affärsmodeller och affärsplaner för digitala startups
  • Initiera, dokumentera och presentera ett digitalt startup-projekt

Målgrupp
Ledningsgrupper och andra beslutsfattare i skogsföretag.

Upplägg
Utformningen av kursens upplägg är flexibelt, men en vanligt förekommande form är ett par lärarledda tillfällen med samtliga deltagare samlade och däremellan arbetar gruppen med egna uppgifter.

Vill du veta mer om kursen?
För mer information om och/eller boka kursen, vänligen kontakta info@mistradigitalforest.se för att bli sammankopplad med kursansvarig.