Kurser i Digital Forest Academy

Inom Digital Forest Academy finns i dagsläget fem kärnkurser med fokus på att utveckla verktyg för att kunna hantera och accelerera digitaliseringsprocesser.

Samtliga kurser genomförs på beställning och skräddarsys efter varje företags unika behov. Det går utmärkt att gå bara en eller flera av kurserna. Kurserna genomförs med hjälp av finansiering från en extern finansiär eller av skogsföretagen själva.

Tanken är att kurserna som tagits fram i Digital Forest Academy ska kunna genomföras vid olika lärosäten där rätt kompetens finns. Via Mistra Digital Forest kan företag få hjälp att kopplas ihop med lämpligt lärosäte där kurserna kan ges.

Klicka på respektive kurs för att läsa mer:

För att få veta mer om eller boka en kurs, vänligen kontakta info@mistradigitalforest.se för att bli sammankopplad med kursansvarig.