Kontaktinformation

Sverker Danielsson
Programchef
E-post 
+46 (0)8-762 79 67

Per Edström
Biträdande programchef
E-post
+ 46 (0)73 760 21 51

Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
E-post
+46 (0)8-762 79 79

Linda Larsson
Kommunikationsansvarig
E-post
+46 (0)8-762 72 37

Camilla Martinez Mares
Kommunikatör
E-post
+46 (0)8-762 72 12

Oscar Högberg
Projektledare
E-post
+46 (0)8 762 79 94