Sverker Danielsson
Programchef
E-post 
+46 (0)8-762 79 67

Per Edström
Biträdande programchef
E-post
+ 46 (0)73 760 21 51

Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
E-post
+46 (0)8-762 79 79

Camilla Martinez Mares
Kommunikationsansvarig
E-post
+46 (0)8-762 72 12