Fas 1 av programmet

Mistra Digital Forest är ett åttaårigt forskningsprogram som från 2023 är inne i sin andra fas. Fas 1 av Mistra Digital Forest pågick mellan 2019-2023.

I fas 1 var forskningen uppdelad i fyra arbetspaket:

Film om programmet framtagen under fas 1.