Affärsanalys

Data är nyckeln för dagens företag för att optimera befintliga processer och bygga nya. Denna kurs hjälper er att avmystifiera data och förser er med konkreta färdigheter som ni kan använda i ert dagliga beslutsfattande. Med början i grundläggande beskrivande statistik och vidare till regressionsanalys lär ni er affärsanalysmetoder och tekniker genom verkliga exempel.

Förmågor som kursen syftar till att utveckla:

  • Använda verktyg för att analysera och visualisera stora mängder av data
  • Förbereda data för olika typer av analys
  • Skapa lösningar för grundläggande analys och visualisering av data

Målgrupp
– Personer som arbetar med data i skogsföretag
– Ledningsgrupper och andra beslutsfattare i skogsföretag

Upplägg
Utformningen av kursens upplägg är flexibelt, men en vanligt förekommande form är ett par lärarledda tillfällen med samtliga deltagare samlade och däremellan arbetar gruppen med egna uppgifter.

Vill du veta mer om kursen?
För mer information om och/eller boka kursen, vänligen kontakta info@mistradigitalforest.se för att bli sammankopplad med kursansvarig.