Digital innovation

För att möta de växande utmaningarna och möjligheterna i dagens snabbföränderliga digitala värld måste organisationer och projekt kunna kombinera teknisk spetskompetens med starkt ledarskap och interpersonella färdigheter. Digital innovation är nyckeln för att hålla jämna steg med dessa förändringar och ligga i framkant. Kursen behandlar nyckeltänkande inom digital innovation och erbjuder case-baserade exempel på hur man organiserar sig för att underlätta digital innovation.

Förmågor som kursen syftar till att utveckla:

  • Analysera digitala innovationsprocesser
  • Värdera och utveckla digitala innovationsprocesser
  • Hur man lämpligen organiserar sin verksamhet för att främja digital innovation

Målgrupp
Ledningsgrupper och andra beslutsfattare i skogsföretag.

Upplägg
Utformningen av kursens upplägg är flexibelt, men en vanligt förekommande form är ett par lärarledda tillfällen med samtliga deltagare samlade och däremellan arbetar gruppen med egna uppgifter.

Vill du veta mer om kursen?
För mer information om och/eller boka kursen, vänligen kontakta info@mistradigitalforest.se för att bli sammankopplad med kursansvarig.