Koordinering och kommunikation (WP0)

Detta arbetspaket bedriver ingen forskning utan fungerar som spindeln i nätet och fyller en sammanhållande funktion. Här arbetar Mistra Digital Forests ledningsgrupp med att skapa rätt förutsättningar för den forskning som sker inom programmet och hjälpa användbara resultat vidare mot praktisk tillämpning. Det gör man genom olika koordinerande åtgärder och kommunikationsinsatser.

Arbetspaketet består av två delområden:

Koordinering av forskningen inom Mistra Digital Forest

Arbetet i det här delområdet utförs av programmets ledningsgrupp som består av programchef, biträdande programchef, kommunikatör och ledarna för de andra arbetspaketen. Programledningen är bland annat ansvarig för att koordinera arbetspaketen till ett sammanhängande program och se till att programmålen uppfylls. Den har också ansvar för de olika gemensamma initiativ som startat inom programmet. Hit hör bland annat två försöksparker, en kursverksamhet för att bygga digital kompetens hos skogsföretag och två forum. Detta delområde har också för avsikt att stärka samarbetet mellan programmets forskare och tillgängliggöra forskningsresultaten utanför programmet så att de kan användas och vidareutvecklas av fler.

Sprida kunskap om Mistra Digital Forest och programmets forskningsresultat

Kommunikationen är ett strategiskt verktyg för programmets genomförande. Sedan Mistra Digital Forest startade 2019 har programmet strävat efter att successivt höja de kommunikativa ambitionerna och programmet har avsikten att fungera som en kommunikationshub för digitaliseringens möjligheter inom svenskt skogsbruk. Typiska aktiviteter är att kommunicera nyheter på Mistra Digital Forest hemsida, i sociala kanaler och via nyhetsbrevet. Programkonferenser och olika slags träffar som workshops och forum arrangeras återkommande. Externt är ett viktigt arbete att etablera internationella kontakter som ökar medvetenheten om programmet.