Digital Forest Academy

Vill du och ditt företag öka er kompetens kring digitalisering kopplat till skogsbruk?

Digitaliseringen i skogsbruket är i full gång. Digital Forest Academy är ett initiativ från Mistra Digital Forest för att tillgodose behovet bland forskningsprogrammets skogsföretag att bygga digital kompetens för att kunna ta nästa steg i digitaliseringen av det svenska skogsbruket. Kurserna inom Digital Forest Academy är öppna för alla.

 

Kurser inom Digital Forest Academy

Genom Digital Forest Academy har Mistra Digital Forest utformat fem kärnkurser som riktar sig till företag i skogsindustrin. Samtliga kärnkurser genomförs på beställning och skräddarsys efter er organisations unika behov. Syftet med utbildningarna är att få skogsföretag att kunna dra praktisk nytta av digitaliseringen i sin verksamhet.

Kurserna i Digital Forest Academy är följande:

Läs mer om kursernas innehåll och upplägg.

Andra utbildningar

Utöver de skräddarsydda utbildningarna i Digital Forest Academy har vi samlat andra relevanta utbildningar på området som kan passa yrkesverksamma, som erbjuds via olika lärosäten runtom i landet.

Till lista över utbildningar.

Röster från kursdeltagare

Skogforsks ledningsgrupp har under våren 2022 gått kursen Digital Transformation i Digital Forest Academy. Lyssna till vad vd Charlotte Bengtsson och FoI-chef Magnus Thor tycker om kursen.

Kontaktpersoner

Magnus Thor
Skogforsk
E-post: magnus.thor@skogforsk.se

Kontaktpersoner

Jonny Holmström
Swedish Center for Digital Innovation (SCDI)/Umeå universitet
E-post: jhstrom@informatik.umu.se