Ökar kunskapen för att hitta nya affärer och strategi – utbildning viktigt steg för ledningsgruppen inom Holmen Skog

Många företag tar just nu kliv framåt i en digital transformation som kommer att påverka både arbetssätt, affärer och organisationskultur. Holmen Skog lägger stor prioritet vid att hitta rätt digital strategi för framtiden. Hela ledningsgruppen utbildas nu i en satsning som tagits fram av Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) vid Umeå universitet.

Lisa Nilsson är IT-chef på Holmen Skog. Foto: Johan Olsson

– Det vi sett är att det finns olika nivåer i den digitala transformationen. Att förstå vad den betyder för vår bransch är inte helt enkelt. Vi har tidigare tänkt att det handlar om teknik och mjukvara men ser nu att vi behöver förstå området både djupare och bredare på en strategisk nivå, berättar Lisa Nilsson som är IT-chef på Holmen Skog.

Utbildningen är en offensiv satsning där tio personer i ledningen prioriterat tid för att öka kunskaperna. Föreläsningar varvas med workshop-moment där aktuella frågor sätts in i den teori som presenteras.

– Det är viktigt att förstå vad det här kan göra för vår affär. En del är att förstå det ekosystem av data som företaget finns i och vilka möjligheter det finns att skapa ännu högre värden genom samarbeten. Vi vill ofta klara mycket själva men här kanske vi behöver vänja oss vid tanken att samarbeta med andra parter. Men då krävs en strategi så att datahanteringen sker på ett bra sätt långsiktigt, förklarar Lisa Nilsson.

Utbildningen är en del av Holmens engagemang i Mistra Digital Forest och ett konkret resultat av den intervjustudie som SCDI genomfört som visat att kunskapen om digitalisering behöver öka inom skogsföretagen.

– Vår roll är att ge en beskrivning av vad vi ser i forskningen och baserat på det bistå ledningsgruppen i sitt arbete med en digital strategi. Det handlar bland annat om att främja en digital logik – för plötsligt är det andra saker än tidigare som ses som resurser i företagen. Det kräver en omställning i tanken och är en process som tar tid. Därför är det bra att hela ledningen är involverad och engagerad, berättar Lars Öbrand, som är lektor i informatik vid Umeå universitet och den som genomför utbildningsdagarna.

Ta del av SCDI:s intervjustudie.