”Vi kommer göra fler fel än någonsin – tack vare utbildningen”

Mycket nytt, frustration, insikter – och helt nödvändig. Det är ord som Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog, använder för att summera den utbildning företagets ledningsgrupp gick under 2020 för att öka sin kunskap kring digitalisering. ”Idag är vi bättre på att börja göra och tänka samtidigt istället för att förbli tänkande”, säger hon.

Det är bråttom. Det kommer att hända fortare än vad man tror – därför är det en fördel ju tidigare man börjar sin process mot en digital transformation. Att som företag ta klivet in i en digital transformation handlar dock inte om att vara snabbast, det handlar om att bygga en verksamhet som är snabb på att reagera på förändringar. Det menar Lars Öbrand, lektor i informatik och den som har lett utbildningen, som tagits fram av Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) vid institutionen för informatik på Umeå universitet, med Holmen Skogs ledningsgrupp.

– Jag tycker att det var ett mycket klokt beslut av ledningsgruppen att initiera denna utbildning. För att lyckas med en digital transformation krävs att alla viktiga beslutsfattare förstår sammanhanget och ser fördelar med förändringarna, säger han och fortsätter:

– Digitala möjligheter innebär att vissa kommer få mer makt och vissa mindre, vilket kan göra att det blir känslomässigt. För att kunna förlika sig med tanken att det kommer att bli annorlunda måste en sådan process få ta tid.

”Det kommer aldrig att gå”

Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog.

Utbildningen, som var helt anpassad efter Holmens behov, bestod av fem halvdagstillfällen. Med målet att komma vidare i framtagandet av en digital strategi för framtiden har ledningsgruppen  fått reflektera över vad digital transformation innebär för ett företag som Holmen, vilka förmågor de behöver ha och vilka strategiska steg som de måste ta för att komma vidare.

– Många nya tankebanor öppnades hos gruppen under utbildningen men halvvägs kändes det jättejobbigt och att det här kommer aldrig att gå, säger Lisa Nilsson och fortsätter:

– Frustrationen insåg vi alla var en naturlig del av processen men framåt hösten började saker och ting klarna. Idag agerar vi helt klart annorlunda i vardagen, till exempel är vi snabbare på att fånga, reagera och agera på olika grejer.

Fler projekt kring digitalisering

Lisa Nilsson ser utbildningen som en viktig del i deras resa framåt för att bli ett mer innovativt företag och att de under det kommande året kommer att starta fler projekt kring digitalisering och digital transformation.

– Vi kommer att göra fler fel det här året än vad vi tidigare gjort tack vare att utbildningen har utmanat oss att bli bättre på att omvandla tanke till ord och handling, säger hon.

– Att genomföra utbildningen med dessa kloka och ambitiösa personer har varit fantastiskt kul. Jag ser fram emot att arbeta vidare med hur den kan bli användbar för fler företag, avslutar Lars Öbrand.