AI för företag

Den här kursen handlar om hur AI-teknik hur kan utnyttjas för att stödja affärsbehov. Kursen fokuserar på dagens AI-teknologier och hjälper dig att förstå konsekvenserna av dessa nya tekniker för affärsstrategin, samt de samhälleliga implementeringsfrågor som de väcker.

Förmågor som kursen syftar till att utveckla:

  • Analysera bolagets AI Readiness
  • Förtrogenhet med relevanta AI-verktyg
  • Identifiera problem och möjligheter som AI kan generera för bolaget

Målgrupp
– Personer som arbetar med data i skogsföretag
– Ledningsgrupper och andra beslutsfattare i skogsföretag

Upplägg
Utformningen av kursens upplägg är flexibelt, men en vanligt förekommande form är ett par lärarledda tillfällen med samtliga deltagare samlade och däremellan arbetar gruppen med egna uppgifter.

AI-beredskap kommer att utvärderas utifrån följande parametrar.        Bild: Jonny Holmström


Vill du veta mer om kursen?
För mer information om och/eller boka kursen, vänligen kontakta info@mistradigitalforest.se för att bli sammankopplad med kursansvarig.