Programstyrelse och industriellt råd

Mårten Larsson, Mistra Digital Forest

Ordförande för programstyrelsen

 

Jan Åhlund, Holmen

Styrelseledamot & ordförande i industriella rådet

 

Maria Wetterstrand

Styrelseledamot

 

Elisabeth Nilsson

Styrelseledamot

 

Torgny Persson, Skogsindustrierna

Styrelseledamot

Industriellt råd

Det industriella rådet ansvarar för programmets industriella relevans och nyttiggörande

Jan Åhlund, ordförande

Holmen

Göran Andersson

BillerudKorsnäs

Magnus Bergman

SCA

Charlotte Bengtsson

Skogforsk

Göran Ståhl

SLU

Lovisa Haglöf

Stora Enso

Fredrik Klang

Sveaskog

Mats Johansson

Södra