Programstyrelse

Industriellt råd

Det industriella rådet ansvarar för programmets industriella relevans och nyttiggörande.