Forskningsprojekt

Programmet består av fyra arbetspaket (work packages, WP) enligt nedan. Uppdelningen i arbetspaket är ett sätt att organisatoriskt dela upp arbetet, men i praktiken går arbetspaketen förstås in i varandra.