Digital transformation

Med tanke på att vår ekonomi för närvarande genomgår snabba förändringar som utlöses av digitalisering, måste yrkesverksamma fördjupa sig i tekniska miljöer för att förstå den digitala teknik som driver denna förändring. Kursen undersöker dynamiken i digital transformation och vilka vägar som är optimala för ditt företag.

Förmågor som kursen syftar till att utveckla:

  • Analysera organisationers förutsättningar att hantera utmaningar relaterade till digital transformation
  • Analysera ramverk, metoder och riktlinjer för ledning av digitala företag med avseende på deras grundläggande användbarhet för det specifika bolaget.

Målgrupp
Ledningsgrupper och andra beslutsfattare i skogsföretag.

Upplägg
Utformningen av kursens upplägg är flexibelt, men en vanligt förekommande form är ett par lärarledda tillfällen med samtliga deltagare samlade och däremellan arbetar gruppen med egna uppgifter.

Vill du veta mer om kursen?
För mer information om och/eller boka kursen, vänligen kontakta info@mistradigitalforest.se för att bli sammankopplad med kursansvarig.