Skogliga fakta

Arbetspaketet Skogliga fakta (WP1) fokuserar på att etablera nya metoder för skattning av databaser där skogen beskrivs på rasterrutor eller som enskilda träd. Främst utvecklas metoder som använder laserskanning, satellitbilder och data som registrerats av skördare. Dessutom kommer metoder för långsiktigt planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruket att utvecklas så att den förbättrade tillgången på rumsligt högupplösta data tas tillvara.

Bättre data om Sveriges skogar kan bidra till ett mer effektivt och miljövänligt skogsbruk. Både i form av mer effektiv användning av råvara, maskiner, data och produkter från skogen, samt bättre precision och förutsägbarhet i planering och råvaruflöden.

Inom WP1 kommer fokus att ligga på följande uppgifter

 

 • Skattning av trädslag och tillväxt för stora områden

  Nya skattningsmetoder som använder laserskanning och satellitbilder från flera tidpunkter kommer att utvecklas och demonstreras för stora områden av boreal skog.

 

 • Mätning av enskilda träd och terrängförhållanden med laserskanning från luften och från marken

  Metoder utvecklas för att extrahera information genom att kombinera sensordata från flygburna och markbaserade mobila system. På detta sätt kan manuella mätningar automatiseras och planeringssystem får mer detaljerad information.

 

 • Användning av skördardata för datafångst

  Nya metoder för att ta tillvara data från skördare liksom kartläggning av möjligheter och utmaningar vid användning av data från skogsmaskiner kommer tas fram. Denna uppgift fokuserar även på hur användningen av skogsmaskindata kan förklara den lokala variationen i skogarna och dess inverkan på avkastning och värdeskapande.

 

 • Strategisk och taktisk planering med högupplösta data

  Utveckling av planeringsmodeller för hållbart skogsbruk baserat på högupplöst och heltäckande data.