Stamkartor från marklaser – möjliggörare för bättre planering och optimering av skoglig verksamhet

Utifrån data som erhålls genom marklaserskanning vid avverkning av skogsområden går det att med hjälp av algoritmer ta fram en stamprofil hos varje enskilt träd, vilket ger värdefull information i planering och optimering av skoglig verksamhet. Det är något som Kenneth Olofsson och hans kollegor på SLU arbetar med inom ramen för Mistra Digital Forest, vilket resulterat i en ny rapport.

Kenneth Olofsson, docent i skoglig fjärranalys på SLU.

Inom ramen för Mistra Digital har Kenneth Olofsson, docent i skoglig fjärranalys på SLU, med kollegor tagit fram så kallade stamkartor för enskilda träd i 100 provytor som producerats med hjälp av marklaserskanningar. Tack vare SLU:s algoritmer kan en stamprofil beräknas hos varje enskilt träd i laserdata, vilket ger kvalitetsinformation på en hög detaljnivå.

– Arbetet med att ta fram stamkartorna har gett erfarenheter om hur stora mängder detaljerad skoglig information ska kunna användas i framtiden. Om en industriell applikation ska vara möjlig krävs effektiva metoder för storskalig databehandling, säger Kenneth Olofsson.

 

 

Kenneth Olofsson menar att stamkartor av det här slaget öppnar upp för möjligheter framöver kopplat till planering och optimering av skoglig verksamhet.

– Genom att använda detaljerad information från provytor skapade från exempelvis en marklaserskanner eller en mobil laserskanner och sammanlänka den med storskalig inventering med till exempel högupplöst laserskanning med flygplan eller drönare, går det att skapa detaljerade terrängkartor som till exempel är användbara i planering och optimering av skogsbruk, förklarar han.

Automatiskt estimerade stamdiametrar projicerade på en kronhöjdsmodell från laserdata med hjälp av SLU:s algoritm för träddetektering (Olofsson och Holmgren 2016). (Storlekarna på diametrarna är proportionellt skalade för att vara synliga i bilden) Bild: Kenneth Olofsson

På vilket sätt kan detta komma till nytta inom ramen för Mistra Digital Forest?
– De stamkartor som är framtagna är belägna i bestånd som senare kommer att avverkas, vilket ger en möjlighet att jämföra noggrannheten hos fjärranalysmetoderna med det slutliga industriella utfallet. Stamkartorna kommer att användas i övriga arbetspaket i programmet.

Vad är nästa steg ni jobbar vidare med?
– Vad som kommer härnäst är en sammanställning av övrigt mätdata inkluderat laserdata från flygburna sensorer och skördardata. När allt grunddata finns tillgängligt går det att forska fram optimala metoder för fjärranalysinventering som är användbar vid skoglig verksamhet.

 

 

Läs rapporten Automatisk detektering av stamprofiler ur marklaserdata på områden som ska avverkas.
Läs mer om WP1 – Skogliga fakta.