Effektivt skogsbruk

Arbetspaketet Effektivt skogsbruk (WP2) fokuserar på digitalisering av arbete kring avverkningsplanering, hur träden avverkas, samt hur virket forslas ut från skogen. Genom att utnyttja högupplöst digital data om skogen kan arbetet genomföras på ett mer effektivt sätt. Det leder till ökad produktivitet, minskad arbetsbörda för skogsbrukaren, kortare transporter samt minskade koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.

Digital data och kunskap som samlas in i WP1 (Skogliga fakta), tillsammans med redan befintliga digitala möjligheter, kommer att tillämpas i detta arbetspaket. Därigenom kommer WP2 att bidra till ett viktigt steg framåt för digitaliseringen av den svenska skogsbruket.

Inom arbetspaketet effektivt skogsbruk kommer fokus att ligga på följande uppgifter:

 

 • Planering för precisionsskogsbruk

  Manuell planering av skogsbruksverksamhet är ett komplext och tidskrävande arbete. En demonstrator av en “planeringsrobot”, som ger skogsbrukaren färdiga förslag för avverkningsplaneringen, kommer att tas fram i syfte att effektivisera processen. Den här uppgiften handlar även om att bedöma kvaliteten på olika informationskällor och dess användning i planeringsmodeller.

 

 • Precisionsskogsskötsel

  Hur och i vilken utsträckning kan andra ekosystemtjänster, såsom biologisk mångfald, vattenkvalitet och rekreationsvärden, dra nytta av ett digitaliserat skogsbruk? Högupplösta funktioner för biomassaproduktion av vanliga trädslag i Sverige kommer att utvecklas för att göra det möjligt att undersöka effekterna av precisionsskogsskötsel på olika ekosystemtjänster.

 

 • Maskinperception i skogsmaskiner

  Genom att skogsmaskiner på egen hand utifrån digital data kan välja smarta rutter och vilka träd som ska avverkas kan skogsbrukets miljöpåverkan minskas. Modeller för hur skogsmaskiner kan registrera och uppfatta terräng kommer därför att utvecklas, liksom algoritmer för maskinperception.

 

 • Produktionssystem i realtid

  Modeller och gränssnitt kommer att utvecklas för att göra det möjligt att integrera aktiviteter längs hela produktionskedjan – från drivning till industrileveranser – i realtid, där den industriella processen börjar redan vid trädet i skogen. Detta i syfte att optimera produktionsprocessen, vilket även innefattar bättre miljöhänsyn.