Effektivt skogsbruk

Ökad produktivitet, minskad arbetsbörda, lägre bränsleförbrukning och kortare transportsträckor. Det här arbetspaketet mynnar ut i många vinster. Här fokuserar forskarna på att utveckla ny teknik inom automation och optimering – innovationer som bidrar till att vi tar hand om skogen och nyttjar den smart och hållbart. Hur kan skogsmaskinerna minska sin bränsleförbrukning? Och hur undviker vi att marken och viktiga naturvärden tar skada vid avverkningen? Nycklarna till svaren finns här.

Arbetspaketet Effektivt skogsbruk fokuserar på fyra delområden:

Planering för precisionsskogsbruk

Vilken är den bästa vägen för skotaren att forsla virket ur skogen? Med hjälp av data om terräng och virkesegenskaper får vi fram vilken rutt som minskar bränsleförbrukningen och skyddar natur- och kulturvärden. I delområdet har en ”planeringsrobot” utvecklats som ger planeraren och maskinoperatören träffsäkra förslag. Snart kan den också beräkna de bästa platserna för avlägg, det vill säga de uppsamlingsplatser där virket samlas i väntan på vidare transport. Projektet levererar modeller som bidrar till ett hållbart skogsbruk.

Precisionsskogsskötsel

Inom detta delområde utvecklas olika beslutsstöd för att sköta skogen. Digitala terrängmodeller och markfuktighetskartor utvärderas för effektiv plantering av ny skog. Det studeras även hur skogens tillväxt kan modelleras i ett förändrat klimat. Detaljerade data om skogen används även för att identifiera gallringsbehov inom delar av ett skogsbestånd. Slutligen anpassas modellerna från bestånd till trädnivå tack för ökad detaljeringsgrad i indata till modellerna vilket kommer leda till mer exakta prognoser om skogen.

Maskinperception i skogsmaskiner

I det här projektet tar framtidens maskiner form i virtuella modeller. Framtidens skogsmaskiner kan fatta fler beslut med olika sensorer utan förarens inblandning och flera moment kan automatiseras, som exempelvis att lasta stockar på en skotare. Det underlättar mycket för en förare och öppnar även upp för fjärrstyrning av maskinen. Andra vinster med forskningen är ökad produktivitet, lägre bränslekostnader och bättre arbetsmiljö.

Produktionssystem i realtid

Efter att träden avverkats transporteras det ut till bilväg för vidaretransport till industri, oftast ett sågverk eller en massafabrik. Inom detta delområde utvecklas effektiva stöd som använder realtidsdata från avverkning för effektivare terräng- och vidaretransport. Stödet används för effektivare användning av skogsmaskinerna med koppling från avverkning till industri.