Vad händer när vi utrustar en skogsmaskin med sensorer?

Hur hänger sensorer och automatisering av skogsmaskiner ihop? Det vet Pedro La Hera som med sina forskarkollegor presenterar sina slutsatser i en vetenskaplig artikel – som också utgör en leverabel inom Mistra Digital Forest.

Skogsindustrin har nyligen påbörjat arbetet med att börja använda någon form av automatisering i sina skogsmaskiner. För att använda automatiseringsteknik är det nödvändigt att maskinen är utrustad med sensorer.

– Utan sensorer, ingen automatisering. Sensorer är dock inte bara användbara för automatisering, de är också användbara för att mäta om en process fungerar effektivt eller inte, säger Pedro La Hera, forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och författare till den vetenskapliga artikeln What Do We Observe When We Equip a Forestry Crane with Motion Sensors?, som utgör en leverabel inom Mistra Digital Forest.

Inom skogsbruk är många beslut om till exempel avverkning och rutt upp till operatören att fatta. Och eftersom det inte finns några sensorer på skogsmaskinerna idag, kan ingen mäta hur effektivt operatörernas arbete är i förhållande till hur de styr kranen. Därför kan ingen idag med säkerhet säga om den delen av skogsbruket fungerar effektivt.

Bättre beslut genom robotar

Idag finns det robotar som kan lära sig att arbeta genom att observera hur människor arbetar utifrån data som har samlats in via sensorer. Men dessa robotar lär sig inte bara – de kan även förstå när något kan göras bättre.

– Med hjälp av vad robotar lär sig av människor kan de fatta bättre beslut. Vi försöker utveckla den formen av artificiell intelligens kopplat till skogsmaskiner, säger Pedro La Hera.

Han menar att artikeln är det allra första steget mot det målet.

– Det här är den första artikeln som visar hur maskinoperatörer arbetar och där vi använder riktiga sensordata för att stödja våra påståenden, säger Pedro La Hera och avslutar;

– Vi är sedan länge de enda som arbetar med skogsmaskiner i full skala som är utrustade med sensorer för automatisering. Men eftersom det här är kommersiella maskiner från tillverkare runt Umeå, visar vi oftast inte den forskning som görs på dem. Men detta är inte fallet längre, så nu får jag visa en del av denna forskning.

Läs mer om WP2 – Effektivt skogsbruk