Rekordmånga deltagare på höstens programkonferens

Den 26 november gick Mistra Digital Forests andra programkonferens under 2020 av stapeln. På agendan för dagen stod allt ifrån EU:s syn på skogen, hur branschen kan jobba med att mäta biologisk mångfald, till digitaliseringens möjligheter för skogsbolagen.

Programchef Sverker Danielsson började den digitala programkonferensen i Mistra Digital Forest den 26 november 2020 genom att ställa frågan till de omkring 250 deltagarna – “Vilka ord associerar du till framtidens digitala skogsbruk”? Ord som automation, AI, drönare var exempel på ord som nämndes av många.

Göran Ståhl, dekan på SLU, inledde med temat Digitaliseringens insteg i skogsforskningen. Därefter följde ytterligare 13 talare, däribland Maria Wetterstrand, styrelseledamot i Mistra Digital Forest, Håkan Olsson på SLU och Per-Erik Karlsson, IVL.

Den röda tråden för dagen var, liksom inledningstalet, digitaliseringens möjligheter inom skogsbruket, men även ämnen som hur EU kan stötta forskning och innovation avhandlades.

För dig som inte hade möjlighet att delta på konferensen eller som vill höra föredragen igen, finns konferensen inspelad. Här kan du ta del av inspelningar.

Här kan du även ta del av ett referat från konferensen.

.