Inspelningar från programkonferens 26 november 2020

Här kan du ta del av inspelningar från olika delar av Mistra Digital Forest programkonferens som ägde rum den 26:e november 2020.

 


Inledning
Medverkar gör Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest, och Göran Ståhl, dekan på SLU, samt Per-Erik Karlsson på IVL som pratar om indikatorer för biologisk mångfald.

 


Session om fjärranalys
– Inledning, Håkan Olsson, SLU​
– Trädslag och tillväxt från fjärranalys, Eva Lindberg, SLU​
– Information på trädnivå från fjärranalys, Johan Holmgren, SLU
– Ett skogsbolags syn på fjärranalys , Anna Norén, Stora Enso Skog

 


Utblick mot EU: Hur kan EU stötta forskning och innovation att driva på en hållbar utveckling?
Maria Wetterstrand, styrelseledamot i Mistra Digital Forest, och Johan Elvnert, Managing Director på FTP (Forest-based sector Technology Platform), i ett samtal med programchef Sverker Danielsson om hur EU kan stötta forskning och innovation att driva på en hållbar utveckling.

 


Session om maskinutveckling
– Digital innovation baserat på maskindata, Maria Nordström, Skogforsk
– Framtidens drivning, Ola Lindroos, SLU​
– Avslutande reflektion, Linda Nyström, Skogstekniska klustret

 


Ett skogsbolags syn på framtidens digitala skogsbruk
Fredrik Klang, skogsbrukschef och Patrik Karlsson, (CDO) Chief Digital Officer, på Sveaskog delar med sig av ett skogsbolags syn på framtidens digitala skogsbruk.