Inspelning av vår senaste programkonferens

Nu kan du se vår senaste programkonferens som ägde rum 25 november 2021 i efterhand.

Tider i inspelningen:

10:31
Hållbar utveckling inom skogsbruket
Magnus Thor, forskningschef Skogforsk

29:38
Digital transformation i samhället – utmaningar och möjligheter
Maja Brisvall, vd och medgrundare Quantified Planet

53:52
Att leda digital transformation
Daniel Nylén, universitetslektor Swedish Center for Digital Innovation, Umeå Universitet
Kristin Lindell, chef för affärsutveckling, Södra Skog

01:22:43
Indikatorer för ett hållbart skogsbruk

Per Erik Karlsson, forskare IVL

01:46:33
Indikatorer för biologisk mångfald från fjärranalys
Eva Lindberg, forskare SLU

02:16:58
Planering för risk och osäkerhet i ett förändrat klimat
Karin Öhman, professor SLU

02:37:48
BioMapp – verktyg för hållbarhetsanalyser
Åsa Nilsson, forskare IVL

03:02:46
Panelsamtal: Digitalisering för hållbar utveckling i skogsbruket – fina ord eller faktiska möjligheter?
Magnus Thor, forskningschef Skogforsk
Maja Brisvall, vd och medgrundare Quantified Planet
Jonny Holmström, föreståndare Swedish Center for Digital Innovation, professor Umeå Universitet

Programfilm: