Fullsatt på Mistra Digital Forests andra programkonferens

Den 4 december 2019 ägde Mistra Digital Forests andra programkonferens rum på ett fullsatt KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Digital transformation – en “game changer” för skogsindustrin

Konferensens första huvudtalare var Uwe Kies, General Manager för det europeiska nätverket Innovawood, som presenterade några slutsatser från den rapport som Innovawood kommer att släppa i januari 2020. Han menade att digital transformation är en game changer för branschen. I och med det följer även både utmaningar och möjligheter.

Bland de huvudsakliga utmaningarna finns det faktum att skogar är varierande och dynamiska ekosystem, som ägs av miljoner av olika skogsägare i hela världen. Därtill består skogsindustrin av komplexa kluster längs värdekedjan med ofta underutvecklade och icke transparenta marknader.

Om man ser till digitaliseringens möjligheter lyfte Uwe Kies fram att användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) kan leda till banbrytande nya lösningar och lösa viktiga hinder och flaskhalsar i branschen. En annan möjlighet är att koppla samman skogen med industrin i smarta värdekedjor, det vill säga från det stående trädet i skogen till slutprodukt, för att implementera ett hållbart skogsbruk och i en mycket högre grad öka värdet på trä.

Regler och lagstiftning – viktiga steg mot en digitalisering av skogsbruket

Näst ut var Tapio Räsänen, Senior Researcher på finska Metsäteho, som började med att ge en överblick av det finska skogsbruket, som årligen omsätter omkring 30 miljarder SEK. Det nationella utvecklingsmålet till 2025 är ett hållbart skogsbruk som adderar värde till värdekedjan för trä och att bli 30 procent mer kostnadseffektiva.

Tapio Räsänen lyfte fram några uppnådda milstolpar på vägen mot en digitalisering av skogsbruket, exempelvis stockröntgen på sågverk och ett antal planeringssystem. Han pekade även på de milstolpar som återstår. Bland dessa är regler och lagstiftning en betydande sådan. En viktig förändring som har skett inom detta område under 2018 är att skogliga data i Finland har blivit öppen och gratis.

Ett spännande exempel på digitaliseringen av den skogliga sektorn i Finland är den webbaserade trähandelstjänsten Kuutio.fi som lanserades 2017, som är världens första digitala marknadsplats för timmer. Idag finns 141 organisationer registrerade, varav 95% är köpare och 60% består av skogliga föreningar.

Var nyfiken och våga dela!

Konferensen sista huvudtalare var Lisa Nilsson, chef för IT och beslutsstöd på Holmen Skog, som pratade om digitalisering i den svenska skogsindustrin. Utmaningarna för Holmen Skog, vilket också speglar resten av branschen, utgörs framför allt av att det är en traditionell industri och att kompetens i hög grad saknas. Möjligheterna å andra sidan är tillgång till data och att digitaliseringen öppnar dörrar för att kunna arbeta mer hållbart.

Enligt Lisa kan begreppet digitalisering delas in i olika aspekter. Ofta läggs mycket fokus på att förbättra befintliga arbetssätt med digitala verktyg, men hon menar att kanske den viktigaste, och svåraste biten, handlar om kultur, förändring och ledarskap.

I våra vardagliga liv är vi vana att handla mat via telefonen och boka resor online själva istället för att gå till en resebyrå. Så varför ska inte skogsindustrin erbjuda samma digitala möjligheter till sina intressenter?

Slutligen skickade Lisa Nilsson med ett par nyckelord till publiken att ha när de arbetar med digitalisering; var nyfiken och ha ett öppet sinne, ha en utifrån-och-in-perspektiv, var transparent och våga dela!

Under eftermiddagen presenterades sju olika inslag kring aktuella områden i programmet och dagen avslutades med enskilda diskussioner i arbetspaketen.

 

Fotograf: Johan Olsson