Bilder från programkonferensen 2022

Här kan du se bilder från Mistra Digital Forests programkonferens som ägde rum på SLU i Umeå 18 maj 2022. Foto: Emma Sandström, SLU.