Programkonferens 23 nov 2022 – Inspelning

Här kan du se inspelade delar av Mistra Digital Forests programkonferens på Fotografiska i Stockholm 23 november 2022.

Konferensen i sin helhet

Inledning

Mårten Larsson & Elisabeth Nilsson, Mistra Digital Forest programstyrelse

 

Så kan värde skapas av skogliga data i en bioekonomi 

Sverker Danielsson, Mistra Digital Forest & Daniel Nylén, Umeå Universitet

 

Fjärranalysmetoder och långsiktig planering med precision för ett bättre skogsbruk

Johan Holmgren & Karin Öhman, SLU

 

Grundläggande och tillämpade steg mot digitaliserade skogliga operationer 

Magnus Thor & Linnea Hansson, Skogforsk samt Martin Servin, Umeå Universitet

 

Från skog till produkt – hållbara råvaruflöden

Eskil Mattson & Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Hur har företagens resa sett ut? 

Fredrik Klang, Sveaskog & Charlotte Bengtsson, Skogforsk

 

Reflektion över dagen 

Maria Wetterstrand, Mistra Digital Forests programstyrelse & Torgny Persson, Skogsindustrierna

 

Resultatkavalkad del 1

 

Resultatkavalkad del 2