Forestry 4.0 – automatisering av den kanadensiska skogssektorn

Den första programkonferensen för Mistra Digital Forest hade äran att ha Francis Charette, Associate Research Leader vid FPInnovations och koordinator för Forestry 4.0, som en av dagens huvudtalare. Forestry 4.0 är ett initiativ som lanserades i Kanada för ett år sedan, och kan liknas med Kanadas motsvarighet till Mistra Digital Forest. Bakom initiativet står forskningsorganisationen FPInnovations som arbetar med att skapa vetenskapliga lösningar för att stödja den kanadensiska skogssektorns konkurrenskraft på den globala marknaden.

Francis Charette pekade under sitt anförande ut fyra huvudsakliga utmaningar som den kanadensiska skogssektorn står inför; 1) hitta, attrahera och behålla arbetskraft, i synnerhet maskin- och lastbilsförare 2) förbättra produktivitet och användning samt att öka värdet på skogsråvaran 3) förbättra säkerheten inom skogsindustrin genom att ta bort människor från farliga miljöer samt att 4) upprätthålla branschens starka miljöprestanda.

 

Fotograf: Johan Olsson

Syftet med Forestry 4.0 är att accelerera utvecklingen och driftsättningen av avancerade teknologier i skogssektorn och därigenom öka den kanadensiska skogssektorns globala konkurrenskraft. Det finns planer på att Mistra Digital Forest under programtiden ska etablera ett forskningssamarbete med Kanada, specifikt med FPInnovations och Forestry 4.0, för utbyte av kunskap och erfarenheter. Francis Charette ser mycket positivt på en sådan samverkan.

– Anledningen till att jag är här på konferensen är att se var våra program överlappar för att försöka vara smarta kring hur vi kan arbeta tillsammans. Istället för att arbeta med samma frågor helt parallellt där utmaningarna är samma för både Sverige och Kanada, så bör vi dela information och kanske anpassa våra planer lite efter varandras arbete för att snabbare komma framåt med utmaningarna som återfinns på båda sidorna om Atlanten, säger Francis Charette.

Initiativet Forestry 4.0 består av tre huvudsakliga komponenter som avser att bemöta de fyra nämnda utmaningarna ovan; automatiserat skördande, automatiserade transporter och en uppkopplad skog.

Ett automatiserat skördande handlar om att integrera automatiserade funktioner i kommersiella skördarmaskiner i syfte att öka produktiviteten. Dessa lösningar kan på så vis hjälpa förare med mindre erfarenhet att snabbt bli mer produktiva i sitt arbete. Ju högre grad av automatisering, desto mindre påverkar den mänskliga faktorn produktiviteten, menade Francis Charette.

Platooning, eller automatiserad kolonnkörning, är ett område inom automatiserade transporter som Forestry 4.0 fokuserar på. Platooning innebär körning av en rad fordon där bara det första har en mänsklig förare. De andra är själv­körande fordon som följer det första och an­pas­sar sig efter det. Inom Forestry 4.0 har ett första test och demonstrationer redan ägt rum i november 2018 (se video), vilket gav goda resultat som initiativet framöver kommer att bygga vidare på. Enligt Francis Charette har platooning för virkestransporter potential att skapa betydande värde för skogsverksamheten, bland annat genom de minskade kostnaderna för arbetskraft och bränsleförbrukning som tekniken innebär.

Arbetet med en uppkopplad skog (“in-forest connectivity”) handlar om att skapa förutsättningar för ett utbyte av realtidsdata mellan skogsbrukare och fabrik. Fokus ligger på att ta tillvara på befintlig infrastruktur, framförallt mobilnätet, istället för att utveckla ny, och att anpassa denna befintliga infrastruktur till skogsindustrins behov.

– Vårt program fokuserar mycket på automation, vilket den digitala delen kommer att leda till. Jag hoppas att vi framöver kommer att kunna dela med av oss av vår expertis och kunskap till Mistra Digital Forest speciellt kring maskinautomation men även andra delar, avslutar Francis Charette.

 

KORT OM FORESTRY 4.0

Planerad budget: 40 miljoner dollar
Mål: En hög grad av automatiserad skogsbruksverksamhet år 2025
Aktörer: Utvecklingen drivs framförallt av industrin och staten