Möt några konferensdeltagare

Vi passade på att ställa ett par frågor till några deltagare som besökte vår andra programkonferens den 4 december 2019.

 

”Jag fastnade för det filosofiska perspektivet på digitalisering”

Lovisa Haglöf, chef för strategi och utveckling på Stora Enso

Är du involverad i Mistra Digital Forest? På vilket sätt i så fall?
– Ja, jag sitter i programstyrelsen.

Varför är du här idag?
– Jag är ny i programstyrelsen och tycker att det här är ett jättebra tillfälle att få träffa både forskare och andra involverade – och även programstyrelsen. Och också få en bättre överblick av programmet gör.

Är du något speciellt du har fastnat för här idag?
– Jag fastnade för Lisa Nilssons föreläsning och speciellt det filosofiska perspektivet på digitalisering, som jag själv har funderat väldigt mycket på. Även på de bitar som inte handlar om det tekniska, utan som handlar om människorna och förändringsledning, som vi själva kämpar otroligt mycket med just nu. Vi funderar på hur vi ska ta det vidare och framåt inom Stora Enso. Både i Sverige och Finland samarbetar vi i den här frågan. Det var något som gav mig en del bra tankar som jag tar med mig härifrån idag.

Vad tror du är viktigast för att möjliggöra en digitalisering av skogsbrukets värdekedja?
– Just de här perspektiven vi precis har pratat om. Jag tvivlar inte på forskare, IT-kompetens och liknande att kunna skapa de här lösningarna och jag tvivlar verkligen inte på de potentialer de kommer att de ge. Men det kommer att ta mycket tid och engagemang för att få folk att känna sig trygga med här och våga förändras och använda de här lösningarna fullt ut – det tror jag är den största utmaningen. Särskilt med tanke på, som det också har pratats om här idag, att vi har ganska mycket traditioner och vi har inte varit en organisation som har drivit förändring på det sättet tidigare – inte beteendeförändringar som det här behöver innebära.

 

”Kommer att ha nytta av detta i mitt examensarbete”

Jacob Hjalmarsson, student vid Linköpings universitet

Varför är du här idag?
– För att lära mig mer om hur digitaliseringen i branschen ser ut och vilka trender som råder, då jag tror att jag att jag kommer ha stor nytta av det när jag skriver mitt examensarbete med inriktning mot skogsbruket under våren. Jag kommer att skriva arbetet för ett företag som heter Arboair, som jobbar med analys av skogliga data som inhämtats med hjälp av drönare. Och så är jag här för att knyta kontakter med aktörer i branschen också.

Är du något speciellt du har fastnat för idag?
– Jag gillade det som Lisa Nilsson avslutade med att prata om – just hur digitaliseringen påverkar företagen med förändringsledarskap och liknande. Alltså att man inför nya rutiner och arbetssätt när man implementerar digitalisering och att man måste ta hänsyn till det när man utvecklar nya digitala lösningar.

Vad tror du är viktigast för att möjliggöra en digitalisering av skogsbrukets värdekedja?
– Öppenhet och nyfikenhet, alltså en vilja att testa nya lösningar. Och öppenhet genom att man delar med sig med andra aktörer. Alltså att man öppnar upp gränser till andra företag och aktörer i branschen.

 

”Jag ser flera områden inom hela digitaliseringsprocessen och värdekedjan där Sverige kan samarbeta med Kanada”

Maria Stenberg, affärsutvecklare på Kanadas ambassad

Är du involverad i Mistra Digital Forest? På vilket sätt i så fall?
– Skogsorganisationer i Kanada är via svenska partners involverade i Minstra Digital Forest.

Varför är du här idag?
– För att jag har hört om det här programmet sedan långt tillbaka och är intresserade av att få en uppdatering om de olika projekten. Jag har tidigare varit i kontakt med Skogsindustrierna och Skogforsk om hur Kanada skulle kunna vara med i programmet och bidra.

 Är du något speciellt du har fastnat för här idag?
– Själva digitaliseringsprocessen – hur lång man kommit idag och vilka utmaningarna är.

Vilka ser du som de främsta samarbetsområdena för Kanada och Sverige emellan?
– Jag ser flera områden inom hela digitaliseringsprocessen och värdekedjan där Sverige kan samarbeta som till exempel teknik för insamlande och analys av data samt automatisering i de olika leden.

Vad tror du är viktigast för att möjliggöra en digitalisering av skogsbrukets värdekedja i Kanada?
– Kanada har ju enorma skogsytor men i nuläget så är förutsättningar lite sämre då man inte samma nivå av uppkoppling som man har i Sverige. Fungerande nät och uppkoppling är ju en förutsättning för att man ska kunna digitalisera och automatisera.

 

”Flera saker jag tyckte var väldigt intressant – speciellt de relaterade till automatisering och värdekedjor”

Amir Rashad, grundare av Timber Exchange

Varför är du här idag?
– En kollega rekommenderade att jag skulle gå på detta då det är relaterat till vårt arbete. Vi på Timber Exchange digitaliserar hur internationella affärer och flöden hanteras i skogsindustrin. Vi har byggt en plattform som automatiserar processer mellan producenter, industriella köpare och speditörer. Plattformen finns tillgänglig på fyra olika språk och har moduler för handel, logistik, dokumentation och analys, vilket tillåter hela affären att digitaliseras istället för att vara utspridd mellan mejl, isolerade affärssystem, delade mappar och anteckningar.

Är du något speciellt du har fastnat för här idag?
– Det är flera saker jag tyckte var väldigt intressant speciellt de relaterade till automatisering och värdekedjor, bland annat digitalt samarbete, supply/demand, transparens, spårbarhet, effektivitet, optimering, integration med partners och smarta tjänster/funktioner.

Vad tror du är viktigast för att möjliggöra en digitalisering av skogsbrukets värdekedja?
– Jag jobbar inte själv så mycket med skogsbruk men jag kan tipsa om det jag lärt mig om globala värdekedjor för den färdiga varan; att digitalisera värdekedjor är en enormt stor utmaning, de kräver specialiseringar och samarbete mellan experterna. Endast då kommer den stora nyttan och nya förmågor vi aldrig kunnat ana. Från vår erfarenhet gäller det i första steg att identifiera och prioritera de problem man vill lösa. Sedan skapa konkreta förslag på lösningar, inklusive hur de ska se ut och fungera, och därefter pröva prototyperna skarpt innan man utvecklar vidare.