Möt några av programmets deltagare

Hör några av programmets deltagare berätta om sina roller och förväntningar på Mistra Digital Forest.

 

“Styrkan är att vi har bestämt oss för att jobba tillsammans”

Charlotte Bengtsson, vd, Skogforsk

Vilken är din roll i Mistra Digital Forest?
– Jag är adjungerad i styrelsen för Mistra Digital Forest. Jag tycker att det är ett väldigt spännande uppdrag, att jobba med digitaliseringsfrågor kring skogsbruket är väldigt centralt för oss. Vi har en stor verksamhet inom ramen för vår ordinarie forskning- och utvecklingsverksamhet som kopplar just till de frågorna som bedrivs i programmet, så det här är ett jätteviktigt program för oss.

Vad har du för förväntningar på programmet?
– Höga förväntningar! Jag är själv övertygad om att den digitala utvecklingen som vi ser kommer att gå ännu mycket fortare än vad vi ens kan drömma om. Vi pratar så ofta om att förändring sker långsamt, men i det är fallet så tror jag att det kommer att gå väldigt fort. Som sagt, jag har höga förväntningar, och det är också väldigt viktigt då att vi från skogsbranschen gör den här kraftsamlingen, engagerar oss och verkligen tar tag i de här frågorna och jobbar tillsammans – för man måste jobba tillsammans i de här frågorna. Det går liksom inte att vi löser en forskningsfråga på Skogforsk, och sedan löser man en annan på SLU och sedan gör företagen något annat. Styrkan är att vi har bestämt oss för att jobba tillsammans.

Vad är viktigast för att möjliggöra en digitalisering av skogsbrukets värdekedja?
– Jag tror inte att det finns en enda sak. Men att vi jobbar tillsammans är en viktig del. För gör vi det kan vi göra mycket mer och pola våra resurser. Men den digitala datan/informationen i sig är också viktig. Alltså det vi har hört om här i dag på programkonferensen; till exempel att hela Sverige nu på nytt skannas från luften, vilket gör att vi kommer att få nya högupplösta data över våra skogar. Det kommer att göra att idéerna och visionerna som vi har haft så länge om att vi ska jobba mer precist – de är möjliga tack vare detta. Att vi har kommit igång med det snabbt och att vi redan har den datan – det är jätteviktigt tror jag. Så med andra ord, samarbete och digitala data!

 

“Vi på Holmen har jättehöga förväntningar på programmet”

Lisa Nilsson, chef IT och beslutsstöd, Holmen Skog

Vilken är din roll i Mistra Digital Forest?
– Holmen är ett av de deltagande företagen i programmet och jag kommer framförallt att vara engagerad i de uppgifter i WP0 som handlar om digitalisering.

Vad har du för förväntningar på programmet?
– Jättehöga förväntningar från olika håll! Vi på Holmen har höga förväntningar både på det som ska hända i WP1, att få tillgång till mer data, det ser vi som grunden till hela den skogliga digitaliseringen. Mer högupplöst data, bättre kvalitet, mer data av olika sort och så. Men vi är också engagerade i WP2 där vi ser stora möjligheter med AI i form av bättre stöd i planeringen – att nyttja maskiner till de enklare uppgifterna och använda vår personal till de mer människokrävande uppgifterna, och automationsdelarna där tycker vi är intressanta. Vi har jobbat länge med det inom skogsbruket men det här känns som en bra samling av de initiativen.

Vad är viktigast för att möjliggöra en digitalisering av skogsbrukets värdekedja?
– Tillgången till data och att vi samarbetar med varandra – men också med andra industrier. Gruvindustri-inslaget idag var jätteintressant, där ser jag att det finns massor att lära sig. Att få in nya tankar, idéer och kreativitet för att skapa innovation – det tror jag är det viktigaste.

 

“Jag hoppas programmet leder till att automation går från tanke till verklighet”

Pedro La Hera, R&D Lead Engineer, Skogstekniska klustret

Berätta kort om vad du jobbar med!
– Vi på Skogstekniska klustret jobbar med robotik och automation. Jag jobbar med företagen, alltså klustrets företagsmedlemmar, kring automationsfrågor. Jag handleder också en grupp på SLU som arbetar med avancerad robotteknik, som utgör grunden för framtida skogsmaskiner.

Vilken är din roll i Mistra Digital Forest?
– Inom programmet kommer jag att arbeta med frågor som rör automation av skogsmaskiner, speciellt smart rörelse planering och reglering. Arbetspaketet 2 i Mistra-projektet innehåller en del som fokuserar på smart automatisering av skogskranar. Tack vare min erfarenhet inom detta område kommer jag att vara den som handleder den här sidan av projektet.

Vad har du för förväntningar på programmet?
– Vi har jobbat ganska länge med automation och jag själv har jobbat med det i 20 år med kranautomation. Men om du tittar på industrin, så finns det inte så mycket automation på marknaden. Så poängen för mig med det här programmet är att skogsföretag ska förstå att automation behövs – på riktigt. Jag upplever att automation mest är en tanke för dessa företag och ingenting de har varit beredda tillsätta pengar för. Men det här programmet hoppas jag ska förändra den tanken till verklig automation inom skogsindustrin.

Vad är viktigast för att möjliggöra en digitalisering av skogsbrukets värdekedja?
– Det är mycket jobb som behövs. Digitalisering betyder att man använder mycket data, och man samlar in data med hjälp av till exempel sensorer. Men i skogsindustrin finns inte sådan här data. I själva skogsmaskinerna idag finns inga sensorer som kan samla in data för de applikationer som denna bransch kräver. Men data behövs för att kunna utveckla applikationer och digitalisera skogsbruket.

 

“Att jobba med människorna i skogsbruket är viktigt för att möljliggöra digitalisering”

Axel Eriksson, chef skoglig planering, BillerudKorsnäs

Vilken är din roll i Mistra Digital Forest?
– Jag sitter med i WP1 och WP2 som företagsrepresentant. Vi kommer att titta på hur man optimerar och lägger ut basvägar för skogsmaskiner m.m.

Vad har du för förväntningar på programmet?
– Att kunna öppna upp och titta på vad det finns för möjligheter och knyta kontakter med andra i skogsnäringen, för att kunna förbättra verksamheten.

Vad är viktigast för att möjliggöra en digitalisering av skogsbrukets värdekedja?
– Jag tror att man måste jobba med människorna, de som jobbar i skogsbruket, för stor del av skogsbruket är inte så förändringsbenäget som man kan tro. Utan man måste verkligen se till att det praktiskt fungerar. Man måste lyfta visionen ner till det praktiska och jobba på marken och hitta det som är realiserbart, så att man verkligen får fram nyttan. Det är viktigt.