Bilder från programkonferensen på Fotografiska 2022

Här kan du se bilder från Mistra Digital Forests programkonferens som ägde rum på Fotografiska i Stockholm 23 november 2022. Foto: Jakob Larsed.