”Det går inte att kompromissa med skogens biologiska mångfald”

Som en av Sveriges största skogsägare har Sveaskog ett stort ansvar för att bevara den biologiska mångfalden, anser Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. Sedan 90-talet har Sveaskog satt frågan i fokus och det är just med hjälp av certifieringar och indexeringar som skogsägare kan fortsätta göra framsteg, säger han.

– Alla vi som brukar eller använder naturen på något sätt, har också ett ansvar att ta hand om den. Vi på Sveaskog har haft förmånen att ta tag i det här tidigt, vi var med och lanserade den första svenska skogsstandarden FSC (Forest Stewardship Council) på 90-talet. För oss har certifieringen varit en viktig början, förklarar Fredrik Klang.

Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

2002 fick Sveaskog en ny miljöpolicy och enligt Fredrik Klang har Sveaskog jobbat genomgripande med att utveckla den biologiska mångfalden i sina skogar sedan dess. Dessutom är hänsyn till biologisk mångfald något som efterfrågas av såväl kunder som omvärld.

– Det går inte att kompromissa med skogens biologiska mångfald, det är en del av naturen vi brukar. Det är ett ansvar vi har som brukare av naturen att vi ser till att naturen består med alla arter och naturliga processer för kommande generationer. Här är certifieringar ett sätt att beskriva arbetet så att omvärlden förstår, ett kvitto på vårt hållbara skogsbruk.

Hur ser du på att skogsägare förväntas ta mer hänsyn än idag till biologisk mångfald?
– Jag tror det är viktigt att vi tar funktionell hänsyn och att vi utvecklar metoderna. Det är avgörande att skogsägarna engageras i att fortsätta ta ansvar för det här, så att vi inte förutsätter att allt skyddande måste ske genom att staten löser in och skyddar värdefulla områden. Vi måste lita på motivation och kunskap hos skogsägarna. Det är så de stora kliven är tagna fram till idag och det är på den vägen vi hittar nya lösningar.

Vad har du för förväntningar på Mistra Digital Forest i detta sammanhang?
– Det finns stora möjligheter att ta fram digitala lösningar för den operativa verksamheten. Där tror jag Mistra Digital Forest är en väldigt bra testbädd för nya idéer och nya tekniker. Det handlar till exempel om modellbyggande, som Per Erik, Eskil och Åsa håller på med.  Vi ser också en stor potential i fjärranalys med hjälp av högupplösta laserdata. Här får vi skarpa bilder av mark, skog och träd. På så sätt får vi ett stöd i klassificering och registrering av data, redan innan vi inventerat från marken. Genom att kombinera data kan vi få fram information om sådant som inte kan ses med ögat. Vi har bara börjat.

Toppbild: Att bedriva skogsbruk, genom en palett av hänsyn är Sveaskogs ambition att öka variationen och den biologiska mångfalden i skogen. På bilden syns Louise Åkerstedt, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog. Fotograf Lina Alriksson för Sveaskog.

Läs mer om arbetet kring biologisk mångfald i Mistra Digital Forest.