”Vi kommer att göra skillnad på riktigt – det är jag övertygad om”

För ganska exakt en månad sedan tillträdde Sverker Danielsson som programchef för Mistra Digital Forest. Hör honom berätta om vad som lockade honom till rollen och hur han själv helst brukar skogen.

Hej Sverker! Vad lockade dig till tjänsten som programchef?
– Frågeställningen hur skogen ska brukas på bästa sätt, dvs. effektivt, lönsamt och hållbart, har intresserat mig under en tid och att kombinera det med digitaliseringens möjligheter kändes mycket spännande. Jag fick tidigt känslan av att programmet var välorganiserat både vad gäller struktur och innehåll och att det finns en mycket hög kompetens i programmet som har möjlighet att möta de utmaningar som finns. Att leda ett program med höga ambitioner på detta intressanta och högaktuella område och att få jobba tillsammans med spjutspetsforskare tilltalade mig mycket och att företagen har ett stort engagemang visar att programmet är relevant och möter ett stort behov. Vi kommer att kunna göra skillnad på riktigt, det är jag övertygad om.

Du tillträdde som programchef i mitten av augusti, hur upplever du att de första veckorna har varit?
– Mycket roliga! Jag är glad för de många intressanta möten jag redan har haft, vilket bådar gott inför fortsättningen. Jag upplever ett härligt driv och ett stort engagemang både i och runt programmet. Det vill jag ta tillvara och bygga vidare på.

På vilket sätt tror du att dina tidigare erfarenheter kommer att kunna bidra till programmet?
– Jag är väl insatt i forskningsmiljön och har stor erfarenhet av att projektleda större projekt inom FoU där industri, institut och akademi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det hoppas jag kan bidra till att vi lyckas att nå de högt ställda målen inom programmet.

Vilken ser du är den största utmaningen kring Mistra Digital Forest?
– Att få ihop helheten – att få ett driv i hela området kring att digitalisera skogsbruket med alla dess viktiga delar såsom teknisk utveckling, hållberhetsaspekter, rättigheter till data och människans roll i systemet. Hur påverkas vår egen relation till skogen av framtida framsteg inom digitalisering av skogsbruket? I slutändan är det människor som ska använda sig av tekniken och därför är även de mjuka aspekterna högst relevanta.

Du ska själv ansvara för den del som rör arbetet kring bioraffinaderi – vad innebär det?
– Bioraffinaderi kallas en process som ökar värdet på en ström som idag kanske inte helt nyttjar dess potential. Biströmmar från skogen är något som idag tas om hand på ett i många fall bra sätt men det finns också stora möjligheter till mer utveckling och därigenom öka värdet på skogsbaserade produkter. Jag kommer nogsamt att gå igenom programmets alla delar och diskutera upplägget för bioraffinaderidelen innan vi påbörjar själva arbetet. Det finns många uppslag och idéer kring detta område och det är något som jag tidigare har jobbat med. Därför ska det bli väldigt roligt att få utforma ett arbete kring bioraffinaderi som passar in i övriga delar i programmet och ger hela Mistra Digital Forest ett mervärde.

Hur är din personliga relation till skogen?
– Jag mår bra av att tillbringa tid i skogen, det är en härlig plats att vara på. Jag som gillar att gå, springa och cykla gör gärna det i skogen och allra helst tillsammans med vänner och familj.