Mistra och Skogsindustrierna på besök hos SCA i Sundsvall

Nyligen besökte Mistras kansli tillsammans med Skogsindustrierna, som leder Mistra Digital Forest, SCA i Sundsvall. Syftet med besöket var att öka förståelsen kring skogsindustrins villkor och processer.

Mistras kansli och Skogsindustrierna på besök i skogen på SCA.

Som ett led i att lära sig mer om sina olika forskningsprogram besöker Mistras kansli då och då de aktörer som är aktiva inom deras program – den här gången var det SCA i Sundsvall som visade sin verksamhet inom skogsbruk, sågverk och massafabrik. Och enligt Cristopher Folkeson Welch, programansvarig vid Mistras kansli, var besöket mycket uppskattat.

– Mistras satsning på Digital Forest har stor strategisk betydelse. Det är vårt hopp att vi kan bidra till utvecklingen av ett effektivt och hållbart skogsbruk. Vi ser digitalisering som en möjliggörare, enabler, för industrin. Redan vid besöket kunde vi se hur långt man har kommit, både ute i fält och inne i fabriksmiljön – sågverk och massafabriken, säger Christopher.

SCA, som är en av de deltagande parterna i Mistra Digital Forest, tog bland annat med deltagarna till Östrands massafabrik i Timrå. Den nya fabriken, som startade i juni 2018, har SCA investerat 7,8 miljarder kronor i och är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin.

– Vi är mycket glada att se det stora engagemang som finns från branschens företag. Att en så stor del av svensk skogsindustri deltar i programmet och att alla är öppna med delningen av resultaten och utvecklingen är glädjande. Att SCA och Skogsindustrierna agerade som värd på så hög nivå för Mistras besök tolkar vi som ett tecken på den strategiska betydelsen av satsningen, fortsätter Christopher.

Ansvarsfullt skogsbruk

SCA:s skogsbruk är FSC-certifierat, vilket innebär att företaget följer nationella och lokala lagar som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi och bindande internationella överenskommelser. FSC som står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

– Ett effektivt och ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö ser jag är framtiden. Och här kan de digitala lösningarna som vi i Mistra Digital Forest avser att skapa bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi, säger Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest.

Bäddar för fortsatt bra dialog

Förutom massafabriken visade SCA även upp sin sågverksverksamhet genom ett besök till Tunadals sågverk, där deltagarna fick se sågverkets stockröntgen och världens snabbaste såglinje. Mötet avslutades med ett besök i skogen med fokus på avverkning och skoglig planering.

– Jag tycker att det var ett mycket trevligt möte och jag lärde mig också en del om skogsmaskiner och hur man odlar skog. Så ett stort tack till SCA för ett mycket bra planerat och intressant besök, som bäddar för fortsatt bra dialog inom Mistra Digital Forest, säger Sverker Danielsson.

– Vi hoppas nu på ett väl genomfört program och ser fram emot många spännande resultat och rapporter, avslutar Christopher.