Hallå där… Camilla Widmark!

Hej Camilla Widmark, forskare vid SLU, som leder arbetet kring syntes i WP0, hur går arbetet och var befinner ni er just nu?
– Just nu fokuserar syntesarbetet på att definiera de begrepp som är viktiga för programmet, såsom bioekonomi, digitalisering och cirkuläriet. I början av ett forskningsprojekt är det viktigt att definiera de begrepp som är centrala för projektet, för att skapa en gemensam plattform för alla inblandade.

Vilka parter är involverade i arbetet?
– Alla parter i projektet är involverade på ett eller annat sätt. Vid första mötet i projektet fick alla börja med att definiera vad bioekonomi betyder för dem. Utifrån diskussionerna jobbar vi vidare i projektet med definitionerna. Slutresultatet kommer att bygga dels på tidigare forskning och dels på de punkter som projektet sammanställt.

Berätta om den rapport som släpps i höst och hur den kopplar till Mistra Digital Forest!
– I ett internationellt samarbete diskuteras hur skogen bidrar till utvecklingen av bioekonomi i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Ur det arbetet sammanställs svenska förhållanden, som en del i syntesarbetet för Mistra Digital Forest. Rapporten förväntas vara färdig till slutet av året.

Vilka förväntningar har du på er uppgift och vad det kommer att bidra med?
– Syntesarbetet är både en utmanande och en intressant uppgift. Utmaningen ligger i att utveckla och knyta samman resultaten i de olika arbetspaketen, men det är också det som gör det intressant.

Läs mer om arbetet i WP0.