Först i världen med autonom skotning

För första gången i världshistorien har en självkörande skogsmaskin klarat av att skota autonomt – alltså att helt utan mänsklig inblandning hämta och transportera rundvirke. Forskarna bakom det lyckade försöket ser det som ett viktigt steg mot ett mer hållbart skogsbruk. Det skriver Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Världspremiären för den autonoma skotningen skedde i Hörnefors i Västerbotten i samband med Skogstekniska klustrets skogsexkursion den 6 oktober, där även Mistra Digital Forest medverkade. Den autonoma skotningen är resultatet av ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogstekniska klustret.

Genom att ha programmerats för att utföra arbetet på egen hand kunde skogsmaskinen själv plocka upp och transportera timmerstockar till avsedd upphämtningsplats. Ett arbete som vanligtvis utförs av skotarförare i maskiner byggda för ändamålet, men denna gång kunde människorna stå vid sidan om och titta på. Mistra Digital Forest är inte direkt inblandad i samarbetet, däremot är en del av Pedro La Heras kranforskning vid SLU, som har lett fram till och som används i demon, till viss del finansierad av programmet.

– Det har tidigare jobbats med att autonomt köra maskinen, att hitta stockar och andra föremål och att styra kranen. Men nu har vi för första gången lyckats sätta ihop alla dessa delar så att allt går att göra i en sekvens, förklarar Ola Lindroos, professor i skogsteknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i pressmeddelandet.

Skogsmaskinen är en viktig del i det nystartade labbet Arctic Off-Road Robotics Laboratory (AORO).

– Tack vare hårt arbete börjar nu vår gemensamma vision realiseras. Det här hade inte varit möjligt utan den kompetens som finns på Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Genom vårt samarbete kan forskningens resultat knytas närmre näringslivet, vilket är värdefullt för båda parter. Vi samverkar med såväl skogsbolag som maskintillverkare och även stora delar av värdekedjan för att fånga upp vilka utmaningar och trender som råder, säger Linda Nyström, vd på Skogstekniska klustret, som även är en referensgrupp till Mistra Digital Forest.

Läs hela Luleå tekniska universitets pressmeddelande.