sep 12

Save the date – Mistra 30 år jubileumskonferens

Under Mistras 30-årsjubileum vill man uppmärksamma de positiva steg som skett inom miljöforskningen under de senaste tre decennierna, där forskningen har kommit till nytta och gjort verklig skillnad.

Genom framåtblickar och goda samtal mellan olika ämnesområden och mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle inspirerar vi till att fortsätta utforska, samverka och påverka. Ett flertal välkända forskarnamn inom klimat- och miljöområdet, både från Sverige och internationellt, kommer delta vid konferensen.

Anmälan öppnar i början av 2024.

Läs mer och anmäl dig på Mistras hemsida