Digital konferens – presentationer

Presentationer – digital konferens 2020-05-07

Sverker Danielsson, Mistra Digital Forest
Introduktion

Tomas Lundmark, SLU
Framtidens skogsskötsel 

Magnus Bergman, SCA
Ett skogsföretags behov av digitalisering

Daniel Nylén, Umeå universitet & Lisa Nilsson, Holmen
Digitala tjänstekoncept för framtidens skogsbruk

Charlotte Bengtsson, Skogforsk
Digitalisering inom FoU på Skogforsk

Erik Willén, Skogforsk & Camilla Widmark, SLU
Status på visualisering av det digitala ekosystemetInternt arbetsmaterial, sprid ej!