Programkonferens: Automation & innovation i digitaliseringen av skogsbruket

Välkommen till Mistra Digital Forest programkonferens. Temat för konferensen är automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket. Konferensen äger rum den 4 december kl. 09:00 – 16:00 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm. Den inledande delen av programmet hålls på engelska. Eftermiddagen kommer ägnas åt programspecifika forskningsresultat och hålls på svenska.

Arrangemanget är kostnadsfritt och riktar sig till dig med intresse för digitala lösningar i en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

För er som inte har anmält er och vill följa presentationerna kommer vi att sända dem via webben på följande länk.

Ta del av presentationerna från konferensen här.

Program
09:00Kaffe
09:30IntroductionSverker Danielsson, Program Director, Mistra Digital Forest
Digital transformation of Europe’s forest-based sector: challenges and opportunities for the sustainable bioeconomyUwe Kies, General Manager, Innovawood
Digitalization vision in the forestry sector – focus wood supplyTapio Räsänen, Senior Researcher, Metsäteho
Digitalization in the Swedish forest industry
Lisa Nilsson, IT Manager, Holmen skog
11:30Lunch
12:30Aktuellt från Mistra Digital Forest
Tillväxt från laserdata - statusrapportJörgen Wallerman, SLU
Nästa generations planeringssystem - behov och möjligheterKarin Öhman, SLU
Simuleringsbaserad design av band och boggiMartin Servin, Umeå universitet
Fjärrstyrning och automation i skogsbruketOlle Gelin, Skogforsk
LCA-metoder - vägval framåtMartin Erlandsson, IVL
14:10Paus med fika
14:40Hållbarhetsindikatorer - vägval framåtJohn Munthe, IVL
Digitalisering i den skogliga värdekedjanJonny Holmström, SCDI
15:30Möjlighet till enskilda diskussioner i de respektive arbetspaketen