Ny rapport: Skogen räcker inte till allt

Det finns flera och höga förväntningar på vad skogen ska ge oss. Bland dessa finns klimatsmarta alternativ för att minska användningen av fossila råvaror, ett betydande  bidrag i omställningen till en bioekonomi, arbetstillfällen runtom i landet och att skogen ska utgöra en plats för rekreation och naturupplevelser – detta samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras. I en ny rapport från ställer sig professor Tomas Lundmark vid SLU dock frågan: hur mycket räcker egentligen skogen räcker till?

Skogens långa ledtider gör att beslut som fattas idag avgör skogens tillväxt och det möjliga utbudet 2050 och framåt. Därför man måste ha en tydlig idé om hur man ska prioritera användningen av skogen i framtiden, då den inte kommer att räcka till allt vi vill använda den till för att nå klimatmålen. Det skriver menar Tomas Lundmark i rapporten ”Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera?” från Future Forest vid SLU, som ett svar på en fråga från Skogsutredningen.

– Det tar 100 år för skogssystemet att reagera, och jag tror inte att vi har den tiden. Om alla ökar produktionen med 50 procent nu så märks det först om 50 år. Det är nu vi bestämmer vilka valmöjligheter vi ska ha i framtiden, säger professor Tomas Lundmark i en kommentar till tidningen ATL.

Han menar att det är en fråga för politikerna att prioritera, liksom att sätta mål för en tillväxtökning.

– Politiken borde sätta mål för tillväxten i skogen om 10, 20 och 50 år. Så har vi alltid gjort tidigare eftersom det setts som en viktig försörjningsstrategisk fråga, säger Tomas Lundmark vidare till ATL.

För en ökning av skogens tillväxt krävs om skogen ska användas för att göra Sverige fossilfritt. I dagsläget avverkar vi cirka 90 miljoner kubikmeter och till 2050 bedöms den högsta uthålliga avverkningsnivån öka till 102 miljoner kubikmeter. Det innebär ett ökat råvarubehov till mellan 126 och 175 miljoner kubikmeter per år till 2050.

Tomas Lundmark presenterade också rapporten på Mistra Digital Forests interna programkonferens i våras, där han berättade mera om digitaliseringens möjligheter, läs mer här.

Läs hela rapporten Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera?.

 

Källa: Rapporten Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera? från Future Forest, SLU