Ny arbetspaketledare för Skogliga fakta

Johan Holmgren, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), blir ny ledare för arbetspaketet Skogliga fakta inom Mistra Digital Forest efter att Håkan Olsson, även han vid SLU, blir professor emeritus.
– Vi behöver lära oss nya metoder för att i framtiden använda skogen på ett ännu mer resurseffektivt och hållbart sätt, säger han.

Johan Holmgren blev intresserad av fjärranalys under sin Jägmästarutbildning och avslutade 2003 sitt doktorandprojekt som handlade om flygburen laserskanning för skattning av skogliga variabler. På den tiden, menar han, var det flera inom skogsbruket som var intresserade av laserskanning, men det ansågs vara en exotisk teknik som inte var effektiv för mätning av stora skogsområden. Efter det har systemen utvecklats så att de mäter ungefär tusen gånger snabbare, vilket innebär att man nu effektivt kan mäta stora skogsområden.

Johan Holmgren, forskare vid SLU.

Han tycker att det känns spännande att ta över ledarskapet för Skogliga fakta då han ser att det finns så många möjligheter.

– Det finns så många intressanta idéer och pågående aktiviteter för digitalisering i skogsbruket.

Han hoppas att Mistra Digital Forest kan fungera som en katalysator för digitaliseringen inom det svenska skogsbruket.

– Vi behöver lära oss nya metoder för att i framtiden använda skogen på ett ännu mer resurseffektivt och hållbart sätt. Det är viktigt att vi lär oss hur informationsteknologi kan användas för att lösa de speciella problem som finns i skogsbruket, säger Johan Holmgren och fortsätter:

– Jag hoppas att vi kommer att kunna tillämpa modeller för stora skogsområden som tidigare endast har varit möjliga att använda inom provytor där det har funnits detaljerade mätningar. Om vi kombinerar stora datamängder från flera källor är det dessutom möjligt att vi får ny kunskap om hur vi på bästa sätt kan använda skogen.

Vilken ser du är den största utmaningen med digitalisering i det svenska skogsbruket?
– Vi behöver utveckla system som är anpassade för framtidens skogsbruk. För att på bästa sätt använda data för att extrahera information som är till nytta i skogsbruket behöver vi kombinera data från olika källor. Annars finns det en risk att vi skapar isolerade data som då blir till mindre nytta.

Vad gör du när du inte ägnar din tid åt Mistra Digital Forest?
– Då är jag tillsammans med min familj och har olika projekt med mina barn. Jag tycker om att koppla av på havet och i skogen.