Ny arbetspaketledare för Skogens och skogsprodukters värden

Eskil Mattsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, blir ny ledare för arbetspaketet ”Skogens och skogsprodukters värden” inom Mistra Digital Forest efter Martin Erlandsson, IVL.
– Jag hoppas att mer högupplöst information och informationsflöden ger förutsättningar för beslutsunderlag för ökad klimatnytta, biologisk mångfald och rekreation, säger Eskil.

Hallå där… Eskil Mattsson, berätta kort om din bakgrund!
– Jag är har en doktorsexamen i Naturgeografi från Göteborgs universitet med inriktning mot skogars påverkan på klimatet. I flera år forskade jag om tropiska skogar och trädjordbrukssystem och dess potential att binda kol och bidra med olika ekosystemtjänster. Efter några år som utredare på Jordbruksverket arbetar jag sedan 2018 som forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. På IVL arbetar jag både med forskningsprojekt och uppdrag med fokus på naturbaserade lösningar och hur förändrad markanvändning påverkar klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Eskil Mattsson, IVL. Fotograf: Johan Olsson

Hur känns det att ta över ledarskapet av arbetspaketet?
– Det känns spännande och inspirerade. Sedan starten av programmet 2019 har jag succesivt blivit alltmer blivit involverad i arbetet i Mistra Digital Forest. Till exempel har jag varit med och tagit fram förslag på indikatorer som kan användas för att bedöma olika hållbarhetsaspekter i svenskt skogsbruk. Tillsammans med IVL kollegor och andra forskare och företag i programmet ser jag fram emot att fortsatt få möjligheten att bidra till digitaliseringens utveckling mot ett hållbart skogsbruk.

Vilka är dina förväntningar på Mistra Digital Forest framöver?
– Det pågår mycket intressant forskning och utveckling inom området. Jag hoppas att mer högupplöst information och informationsflöden ger förutsättningar för beslutsunderlag för ökad klimatnytta, biologisk mångfald och rekreation. I förlängningen hoppas jag också att vi inom programmet kan bidra med metoder som gör det möjligt att bedöma miljöpåverkan av olika områden från skog till färdig produkt.

Vilken ser du är den största utmaningen med digitalisering i det svenska skogsbruket?
– Digitaliseringen bidrar med nya utvärderingsverktyg och faktaunderlag som kan hjälpa oss att bättre ta hand om skogen. Det finns en stor utvecklingspotential men det är också en utmaning att integrera olika metoder och data över olika skalor som kan bidra till ett användarvänligt och lättförståeligt beslutsunderlag som kan bidra till ett mer effektivt och hållbart skogsbruk.

Vad gör du när du inte ägnar din tid åt Mistra Digital Forest?
– Jobbmässigt så är jag involverad i ett stort sektorsövergripande EU-projekt om klimatomställning och klimatanpassning. Stora fritidsintressen utanför jobbet är löpning, längdskidor, trädgårdsarbete och att umgås med familjen.