Mistra Digital Forest presenterades på exkursion

När Skogforsk arrangerade en exkursion till Viksjö med fokus på Digital teknik i skogen, var Per Edström, biträdande programchef för Mistra Digital Forest, en av talarna. Medarbetare från Skogforsk och SCA berättade om skogsmaskiner som själv vet vilken väg som är bäst, hur man räknar ut exakt var stockarna bör läggas i väntan på transport eller att uppskatta bestånd på förhand genom laserskanning. Men hade någon hört talas om Google Forest?

Fr.v. Per Edström, Mistra Digital Forest, Johan Möller, Skogforsk och Magnus Thor, Skogforsk. Foto: Johanna Staaf.

Måndagen den 16:e maj gav sig Skogforsk rådgivande grupper ut på SCA:s marker för en dag i fält. En buss full med skogliga experter korsade den magnifika Sundsvallsbron, med utsikt över fjärden och SCA:s fabrik Ortviken, varefter den fortsatte mot målet inte långt ifrån Hästkullens avlägsna vindkraftpark.

Magnus Thor som är FoI-chef på Skogforsk, satte upp ramarna för dagen som inleddes med lunch bland stockarna, där några myror började vakna till liv i den relativa vårvärmen.

Hög noggrannhet när man positionerar stammar med GPS på skördaren. Den blå och orangea färgen var för att hjälpa åhörarna att hitta stubbarna på den högupplösta laserkartan som delats ut. Foto: Johanna Staaf.

”Välkommen hem till mig”, började inledningstalaren Per Edström, Mistra Digital Forests biträdande programchef, eftersom vi faktiskt befann oss i hans hemtrakter i närheten av Härnösand. ”Är det någon som hört talas om Google Forest?” fortsatte han.

Ingen hade det. För Google Forest finns inte, förklarade Per. Men frågan satte temat för denna blåsiga eftermiddag ute i terrängen med de rådgivande grupperna.

Maskinföraren Jonny Gannbäck t.h. är mycket nöjd med sin GPS-försedda skördare. T.v. Markus Näsman, SCA. Foto: Johanna Staaf.

Med en blinkning till inledningen, är ”Google avlägg”, däremot något som i princip faktiskt finns, sa Tomas Johansson från SCA till övriga skogsägare på plats: ”Vi har bättre koll på vilka platser på era marker som är bäst för avlägg än vad ni har.” SCA har nämligen vidareutvecklat metodiken bakom Bestway för att passa SCA:s interna arbetssätt.

Det talades också om intelligenta skogsmaskiner. För att illustrera exempel stod en GPS-försedd skördare påpassligt parkerad, väl inom synhåll för den lyssnade skaran. Men hur är det egentligen att köra en sådan maskin? ”Det är klockrent!” utbrast maskinföraren Jonny Gannbäck. ”Man vet exakt var man är. Och maskinerna blir bara bättre och bättre”, menade han.

Edward Sjödin, SCA och Jon Söderberg, Skogforsk, visar laserskanningens framsteg över tid. Foto: Johanna Staaf.

Och just det var det nog många som höll med om. Hela den skogliga digitaliseringen går framåt och det i snabb takt. På bara tio år har man till exempel gått från ganska knapphändiga resultat till centimeternoggrannhet vid laserskanning, berättade Jon Söderberg från Skogforsk. Det börjar bli en komplett kartläggning av skogen.

Per Edström summerade avslutningsvis dagen genom att ta upp den inledande tråden igen; ”Det vi gör tillsammans som kommer bli så bra att Google Forest aldrig uppstår,” avslutade han.

 


Program för Skogforsk RG-exkursion i Viksjö

Inledning Magnus Thor, Skogforsk Magnus Bergman, SCA och Ola Kårén, SCA

Om Mistra Digital Forest Per Edström, Mistra Digital Forest

Skördare med positionering av träd Björn Hannrup och Johan Möller, Skogforsk

Digitaliserad naturvårdsuppföljning Mattias Nyström, Komatsu

Utbytesprognoser och trädslagskartering Jon Söderberg, Skogforsk och Edward Sjödin, SCA

Avläggsoptimering av planerade avverkningar Victoria Forsmark och Aron Davidsson, Skogforsk

Tolkning av markmodeller (fornminnen) och olika markfuktighetskartor Shima Mohtashami, Skogforsk

Föryngringar, föryngringsplanering från skördardata samt Föryngringskollen, Fredrik Johansson, Skogforsk