Martin Erlandsson utsedd till professor i byggnadsmaterial

KTH har utsett Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet till adjungerad professor i byggnadsmaterial med inriktning på livcykelanalysmetodik. Martin Erlandsson har varit engagerad i Mistra Digital Forest sedan start och ingår i programmets ledningsgrupp samt leder det arbetspaket som handlar om ”Skogen och skogsprodukters värden”.

Martin Erlandsson är livscykelexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bild: IVL

Syftet med professuren är att bryta ny mark när det gäller forskning inom hållbart byggande med fokus på förnybara byggnadsmaterial och byggsystem. En stark drivkraft är utmaningen att sänka byggsektorns klimatpåverkan genom ökad resurseffektivitet.

– Jag drivs av forskning som kan omsättas i praktiken och bidra till en mer hållbar framtid. Därför är kunskap om hur man bedömer miljöprestanda med vetenskapliga robusta metoder en viktig del i mitt arbete och något som jag hoppas kunna bidra med, både i forskningen och i utbildningen på KTH, säger Martin Erlandsson i ett pressmeddelande.

Tjänsten som adjungerad professor är vid institutionen för byggvetenskap på KTH och stöds av branschorganisationen Svenskt Trä. Den ska öka forskningskompetensen inom miljöanpassat byggande och livscykelanalysmetodik, med särskilt fokus på träbyggande. Förutom strategisk forskning innebär tjänsten handledning av doktorander och examensarbetare inom träbaserade hybrider, hållbarhet och livscykelmetodik.

Martin Erlandsson är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har doktorerat inom byggmaterial. På IVL har han arbetat sedan 1998, framförallt med frågor inom miljöanpassat byggande och livscykelanalys – ett område som han även fokuserar på inom Mistra Digital Forest inom arbetspaketet ”Skogen och skogsprodukters värden”. I detta arbetspaket ska bland annat bättre verktyg för hållbarhetsbedömningar av svenskt skogsbruk tas fram baserat på tidigare kunskaper och nya insikter.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer om arbetspaketet Skogen och skogsprodukters värden.