Martin Erlandsson tar över ledarskap efter John Munthe i Mistra Digital Forest

Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet tar över ledarskapet för det arbetspaket i Mistra Digital Forest som handlar om ”Skogen och skogsprodukters värden” efter John Munthe.

John Munthe vid IVL Svenska Miljöinstitutet har varit med i Mistra Digital Forest sedan start men tar nu ett kliv tillbaka från sitt uppdrag som arbetspaketledare samt representant i programmets ledningsgrupp. John kommer nu bland annat att fokusera på programchefsarbete för det nya programmet Mistra SafeChem.

– Jag ser Mistra Digital Forest som ett strategiskt viktigt program för IVL och kommer fortsatt att vara delaktig och följa programmet, säger John Munthe.

Martin Erlandsson har även han arbetat i programmet sedan start och även ingått i Mistra Digital Forests ledningsgrupp. Förutom att ta över ledarskapet för arbetspaketet ”Skogen och skogsprodukters värden” (WP3) fortsätter han som IVL:s representant i ledningsgruppen med övergripande ansvar för genomförande av IVL:s åtaganden och samverkan med forskningspartners och företag. I arbetspaketet ”Skogen och skogsprodukters värden” ska metoder för livscykelanalyser (LCA), hållbarhetbedömningar och cirkularitetsindikatorer för biobaserade produkter vidareutvecklas. Åsa Nilsson som leder utvecklingen av BioMapp-verktyget i Task 3.2 tar över det administrativa projektledarskapet på IVL och för WP3.

Martin Erlandsson, IVL. Foto: Johan Olsson

– Jag ser fram emot att det fortsatta arbetet med WP3, som tillsammans med övriga arbetspaket går hela vägen från skog till produkter och kan på så sätt visa på den nytta som en biobaserad ekonomi kan leda till, säger Martin Erlandsson.

Vi på Mistra Digital Forest tackar John Munthe för hans insats i programmet och ser fram emot fortsatt gott samarbete i en lite ny form.

Läs mer om arbetspaketet Skogen och skogsprodukters värden.