”Man får inte glömma bort användarna”

Med förarnas behov i fokus påbörjade Tobias Persson i början av 2020 sitt ex-jobb på ingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet för att förstå grundprinciperna för fjärrstyrning i skogen. Till sin hjälp hade han Skogsforsk och tillsammans utforskade de under ett halvår själva fjärrstyrningen och hur den kan implementeras.

– En stor del av arbetet bestod i att förstå operatörernas arbete och behov, men också att se vad som motiverar dem. Så mitt arbete handlade mycket om att ta fram idéer kring hur man skulle kunna uppfylla deras behov och samtidigt lösa problemen som finns med fjärrstyrningssystemet och interaktionen idag.

Tobias Persson, tidigare student vid Luleå tekniska universitet.

Tidigt i projektet tog Tobias Persson klivet ut i verkligheten och besökte två maskinlag i norra Sverige för att förstå deras arbete och behöv. Därefter gjordes användartester på Skogforsks fjärrstyrningslabb i Uppsala där de jämförde vad som händer när en förare kör i maskin eller på distans med fjärrstyrning och i ett nästa steg testades de idéer som utforskats.

Vilka behov identifierades?
– Sammanfattningsvis handlar det om kontroll av maskinen, både upplevd och faktiskt. I användartesterna skiljde det sig rätt rejält. Idag är det bara visuell feedback som förmedlar information i fjärrstyrningen, gentemot om du sitter i maskinen där du får såväl vibrationer, som ljud och lukt. Det kan exempelvis vara svårt att bedöma avstånd och lutningar när man sitter på distans. Operatörerna blev också mer våghalsiga när de körde på distans än i maskinen. En stor del av de idéer vi tittade på var hur vi kan öka närvarokänslan till maskinen och den faktiska kontrollen.

Förarrollen är under förändring och Tobias Persson tror att det kan locka helt nya målgrupper, såsom spelintresserade till yrket. Foto: Skogforsk

Efter att ha gjort testerna och pratat med ett flertal förare är Tobias Perssons främsta slutsats att man inte får glömma bort användarna. Man ska inte automatisera för automatiserandets skull, utan det är viktigt att man ser till operatörens arbete och utvecklar detta så att tekniken hjälper operatören i arbetet snarare än hämmar, påpekar han.

– Det gäller att se till att arbetsuppgifterna inte blir repetitiva utan att man har kvar och stärker de motivationsfaktorerna som gör att de tycker det är roligt att utföra arbetet. Det finns mycket potential med att utforma nya förarstöd och en viktig faktor vi kan se är operatörens valfrihet. Operatören bör själv kunna välja hjälpmedel och anpassa dessa för att utforma en arbetsplats efter egna behov.

Tobias Persson om fördelarna med fjärrstyrning:

Distansarbete:

I framtiden kommer nog större delen av arbetet kunna göras på distans. För operatörer med lång restid kan ett kontor en kvart hemifrån mot två timmars bilfärd vara en stor motivationskraft.

Säkerhet:

Säkerhetsaspekten med fallande träd och ergonomi är den vanligast uppfattade fördelen med fjärrstyrning.

Nya typer av maskiner:

Andra fördelar med fjärrstyrning har med bättre uppgiftsanpassade maskiner och komplexa datorsystem att göra vilket möjliggör nya hjälpmedel.

Mer socialt:

Kunskapsdelning och sociala aspekter är också fördelar som kan bidra till att arbetet blir mer effektivt och mer motiverande.

Ta del av hela examensarbetet.