Hur kommer framtidens skogsarbete att utföras – när kommer robotarna?

Begrepp som robotar, digitalisering, AI och big data är heta just nu – så även inom skogsbruket. Dock har denna våg nått skogsbruket senare än många andra branscher – varför det är så och hur ser nuläget ut vad gäller robotar och automation i skogsbruket? Om det skriver Ola Lindroos och hans kollegor på SLU i ett nytt bokkapitel, som också utgör en leverabel inom Mistra Digital Forest.

Skogsteknologi, det vill säga samspelet mellan arbetskraft, maskiner, skogsresurs och miljö, är vad Ola Lindroos, professor vid SLU, intresserar sig för med målet att se till att skogsarbete utförs så effektivt som möjligt. Att skapa en ny skogsmaskin bara för att man kan räcker inte. Den nya maskinen måste göra skillnad – och det till det bättre. Således menar Ola att arbetet inom utvecklingsarbetet inom skogsteknologin måste styras mot ändamålsenliga lösningar.

– Det är lätt att ryckas med i den tekniska utvecklingen, men det gäller att verkligen tänka sig för så att satsningar verkligen ger faktiska och relevanta förbättringar, säger Ola.

I Sverige är vi världsledande vad gäller tekniken för skogsmaskiner. Men vi har fortfarande en bit kvar innan vi når full automation. Men det finns flera drivkrafter som pekar på att utvecklingen av processerna går framåt; teknisk utveckling gör att samma arbete kan ske fast på ett bättre sätt, samtidigt som nya produkter från skogsråvara och nya regler påverkar hur skogsarbetet får och bör utföras.

 

“Vägen till automation är minst lika intressant som målet”

Att skogsbruket ligger steget efter många andra branscher vad gäller automation finns det flera förklaringar till, menar Ola. En är att skogsmiljön är varierande och förändras snabbt vid till exempel kraftiga regn, snö eller lövfällning. Detta är extremt utmanande för automationsutveckling, eftersom det innebär svåra beslut. En annan förklaring är att finansieringen kring den nya tekniken är dålig, särskilt jämfört med exempelvis rymd- och militärforskningen som har liknande utmaningar. För att skogsindustrin ska ha incitament att gå in och finansiera krävs det att man kan visa på lönsamhet jämfört med nuvarande teknik.

Fastän resan fortfarande är lång till att nå en nivå av helt automatiserade maskiner i det svenska skogsbruket, menar Ola att vägen dit är minst lika relevant och intressant. Framsteg i metoder för att samla in, hantera och använda data är viktiga steg på vägen till smarta maskiner och så småningom automatisering. Vägen dit kommer att gynna maskinförare genom att förbättra arbetsmetoder och underlätta arbetsutförandet. Och det finns redan flera intressanta framsteg att studera.

– För att kunna automatisera så behöver det kunna räknas fram beslut om var maskinen ska köra, och vilka träd som ska avverkas. Den informationen börjar redan finnas tillgänglig och hjälper maskinförarna, säger Ola.

 

När kommer robotarna till skogsbruket?

– Utvecklingen dit kommer att gå stegvis, där enklare arbetet först kommer att delautomatiseras och fjärrstyras. Men det kommer att dröja länge innan vi ser helt självständiga robotar i skogen, som löser hela arbetet själva, säger Ola och fortsätter;

– Och när det väl införs kommer robotar att vara en sådan naturlig del av samhället att det inte kommer att upplevas konstigt att de också används i skogsbruket.

 


Ola Lindroos. Foto: Andreas Palmén

Precis som vid den tidigare mekaniseringen så kommer inte människor att ersättas helt, utan det är repetitiva, tråkiga och farliga arbeten som människor slipper utföra. Utvecklingen kommer att leda till att nya arbeten skapas, för att övervaka, serva och reparera robotar.

– Det kanske inte är det första man tänker på, men det är faktiskt vi människor som styr över hur automationstekniken används för att göra våra arbeten och liv roliga och meningsfulla. Så även i framtiden kommer det att vara upp till arbetsgivare och arbetstagare att hjälpas åt i skapandet av ändamålsenliga arbetsorganisationer och arbetsuppgifter, fortsätter Ola.

Och detta är en sak som Ola poängterar med emfas:

– Robotar ska underlätta arbetet för människorna och göra det effektivare, säkrare och roligare att jobba i skogsbruket – annars kan det vara!

 

Läs mer om framsteg kring robotar i skogsbruket bokkapitlet Advances in using robots in forestry operations (som ingår i boken Robotics and automation for improving agriculture)

Läs mer om WP2 – Effektivt skogsbruk