Håkan Olsson blir professor emeritus – lämnar sitt uppdrag i Mistra Digital Forest

Håkan Olsson, professor vid SLU, blir i sommar professor emeritus och lämnar därmed sitt uppdrag i Mistra Digital Forest ledningsgrupp och som arbetspaketledare för Skogliga fakta.

– Håkan Olsson har varit en av nyckelpersonerna i programmet sedan start och bidragit otroligt mycket med sin expertkunskap kring fjärranalys, säger Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest.

Håkan Olsson. Foto: Johan Olsson

Håkan Olsson. Foto: Johan Olsson

Håkan Olsson själv tycker att det breda intresset från skogsföretagen har varit värdefullt och stimulerande under hans tid i programmet. Johan Holmgren vid SLU efterträder honom både i programmets ledningsgrupp och som ledare för arbetspaketet Skogliga fakta.

– Det blir en bra lösning, Johan är en mycket duktig forskare och det är bra att han får vara med från början nu när fas 2 ska planeras. Jag blir som emeritusprofessor fortsatt knuten till SLU och Johan och jag kommer att ha kontakt framöver också, säger Håkan Olsson.

Kompetens och tid blir avgörande

Vad ser då Håkan Olsson som den största utmaningen med digitalisering av det svenska skogsbruket? Han menar att det finns mycket ny digital teknik som kan bidra till att effektivisera och utveckla skogsbruket, det som behövs för att tillvarata denna potential är framför allt kompetens och tid.

– Vi tjänar på att utveckla vår digitala kompetens på alla nivåer, från forskning till den skogliga vardagen, men samtidigt måste vi inse att förändringar tar tid innan de är fullt operationella, säger han.

Framåt tycker han det är bra om programmet även fortsatt kan vara en plattform för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan företag och forskare, men även mellan företagen. En satsning på fler doktorander inom skogsbrukets digitalisering, tror han, skulle kunna ge långsiktigt positiva effekter.

– Det vore även bra om programmet kan medverka till att belysa vilka frågor som staten bör lösa, och vilka frågor som branschen eller enskilda företag själva bör hantera även om detta inte direkt är en forskningsfråga. Exempel av olika slag från mitt eget område är digitala fastighetsgränser, nationell laserskanning, skördardata, och provytedata, förklarar Håkan Olsson.

Därtill så anser han att Mistra programmet är väl positionerat för att vara en nationell partner till motsvarande nystartade program i Norge och Finland.

Vad ska du ägna dig åt nu?

– Som professor emeritus kommer jag att medverka till att de sista artiklarna från Nils Lindgrens avhandling tidigare i år blir publicerade. Avhandlingen handlar om dataassimilering, vilket innebär att alla nya data vägs in i den framskrivna modellen av skogen allteftersom de blir tillgängliga och i proportion till deras informationsinnehåll. Detta kan komma att innebära ett paradigmskifte för skogsinventeringen, säger han och fortsätter;

– Jag har även ambitionen att skriva en rapport på svenska till Mistra Digital Forest som sammanfattar den omfattande nordiska forskningen inom främst laserskanning. Jag kommer också att arbeta mer med min egen skog och så tror jag att det kan komma en del mindre uppdrag också.

Programchef Sverker Danielsson är övertygad om att arbetet kring fjärranalys inom programmet kommer att rulla på utmärkt under Johan Holmgrens ledning, även om Håkan Olsson kommer att vara saknad.

– Jag, och alla andra i programmet, vill rikta ett stort tack till Håkan för hans engagemang i programmet. Vi har varit mycket priviligierade att få ha haft tillgång till hans kunnande och jag hoppas att våra vägar kommer att korsas framöver, avslutar Sverker Danielsson.