Erfaren skotarförare – i digital form

– Världsunikt projekt optimerar lastning och minskar körsträcka

Skotarföraren har den komplexa uppgiften att med kortast möjliga körsträcka få ut allt avverkat virke ur skogen. Och branschen har länge efterfrågat ett verktyg som framför allt kan hjälpa nya förare att optimera skotningen. Inom Mistra Digital Forest pågår ett världsunikt projekt med sikte på att erbjuda just det.

Det verktyg som tar form på Skogforsk är unikt och i allra högsta grad efterfrågat. GoForward kallas det och använder sig av skördardata för att inte bara föreslå bästa rutt för skotaren, utan också hur den lastas optimalt. Med andra ord är det ett verktyg som kan spara otaliga liter bränsle och många arbetstimmar vid skotningen.

Linnea Hansson (tv) och Victoria Forsmark (th) arbetar med GoForward-projektet på Skogforsk.

– Vi använder skördardata för att skapa skotarens rutt men det unika med vårt projekt är att vi också använder dessa data för att föreslå hur skotaren samlastas optimalt. Det vi vet är att samlastning, jämfört med att ta ett virkessortiment åt gången, minskar den totala körsträckan. Det i sin tur resulterar i lägre avverkningskostnader och lägre utsläpp, säger Victoria Forsmark, projektledare vid Skogforsk.

Höjer kapaciteten hos nya förare

”Jag har länge efterfrågat ett beslutstöd av det här slaget”, säger Fredrik Gunnarsson, vd på skogsentreprenören Freddes Skogstjänst.

Forskarna vill att verktyget efterliknar den erfarna skotarförarens komplexa resonemang kring bland annat samlastning. Exempelvis tar verktyget hänsyn till att grövre virke kan läggas på tunnare, men inte tvärtom eftersom det då faller ner och blir svårare att sortera vid avlägget.

– Jag har länge efterfrågat ett beslutstöd av det här slaget, säger Fredrik Gunnarsson, vd på skogsentreprenören Freddes Skogstjänst. Att köra skotare är en logistisk utmaning. Precis som budbilen kör enligt en väl avvägd rutt när den hämtar och staplar paket, hjälper verktyget skotaren att lägga det logistiska pusslet. Det är ett verktyg som behövs för att snabbt höja kapaciteten hos nya förare och det kan också bidra till en bättre arbetsmiljö för de mer erfarna.

”Nästa steg är att föreslå genvägar”

Nu går Mistra-projektet vidare med att samla in feedback från skotarförare och att göra fältstudier. Hittills har SCA bidragit till idéarbetet, och det är Holmens maskindata som används.
– Nästa steg är att utveckla verktyget så att det kan föreslå genvägar för skotaren baserat på exempelvis vattenkartor och data om naturvärden. Idag föreslår verktyget bara rutter baserade på skördarens spår, säger Linnea Hansson, forskare vid Skogforsk och fortsätter:

– Om det går som smort har vi ett verktyg som är färdigt att användas om drygt två år. När ett företag väl plockar upp vår forskningsprototyp och bygger in den i sitt system kan det gå väldigt fort.

Bilden visar skördardata i form av virkeshögar (prickar) där varje färg är ett sortiment. Linjerna är skördarens körvägar till avlägget (rutor). GoForward avlastar skotarföraren i den komplexa uppgiften att skota ut flera olika sortiment till avlägget så effektivt som möjligt. Bild: Skogforsk.

Läs mer om arbetspaketet Effektivt skogsbruk.