Mistra Digital Forest programkonferens 18 maj 2022

Klicka på play-knappen ovan för att starta sändningen.

Ställ gärna frågor via www.menti.com, kod: 8758 8498.

Program

10.00
Inledningsanförande

Pass 1: Fjärranalys 

Klassificering av trädslag och skattning av volym för enskilda träd med flygburen laserskanning
Christoffer Axelsson, SLU

Skattning av tillväxt från flygburen laserskanning
Jörgen Wallerman, SLU

Virkeskvalitet från markbaserad laserskanning
Kenneth Olofsson, SLU

Skattning av stamegenskaper med mobil och flygburen laserskanning
Johan Holmgren, SLU

11.15
Paus

11.30
Pass 2: Automation

Maskinsystemanalyser på fjärrstyrning av delautonoma maskiner
Mikael Lundbäck, SLU

AI-baserad styrning av pendelarmsskotare
Martin Servin, Umeå universitet och Petrus Jönsson, Skogforsk

Pass 3: Bioraffinaderiprocesser

Egenskapsbaserat virkesflöde – verktyg för matchning av råvara och slutprodukt
Maria Nordström, Skogforsk och Tinh Sjökvist, Södra Innovation

Betydelsen av vedens delar för sulfatmassaframställning
Gunnar Henriksson, KTH och Mikael Thyrel, SLU

13.00
Lunch