Kunskap om förutsättningarna som digitalisering kan ge för omställningen till en svensk skogsbaserad cirkulär bioekonomi är i fokus på flera sätt i koordineringsdelen av programmet (WP0). I arbetspaketet ryms bland annat Digital Forest Test Site, konceptgenerering genom tjänsteinnovation, samt ökad kunskap om kapaciteten hos nordiska bioraffinaderier.

I arbetspaketet finns också programledning, koordinering och kommunikation för forskningsprogrammet.
Inom WP0 ryms följande uppgifter;

 • Digital Forest Test Site

  Ett stort sammanhängande skogsområde och några försöksparker kommer att etableras som programgemensam test site. Där kommer högupplösta data att samlas in och göras tillgängliga, och där kommer de flesta fältförsök inom programmet att förläggas. Inom programmet kommer utvalda skogsytor inom Digital Forest Test Site att laserskannas – både med hjälp av flyg och markbunden utrustning. Förutom att en sådan här skanning för första gången genomförs så kort tid inpå en tidigare genomförd nationell laserskanning (av Lantmäteriet), kommer denna skanning även att ge högupplösta data som möjliggör artbestämning och tillväxtuppskattning, på ett sätt som inte tidigare har gjorts.

 

 • Syntes – digitalisering för hållbar bioekonomi

  En sammanfattning av insikter kring hur omvandlingen till en skogsbaserad cirkulär bioekonomi ska ske kommer att sammanställas, samt vad som krävs av samhället i allmänhet – och särskilt av skogsindustrin – för att förverkliga en cirkulär bioekonomi.

 

 • Digitalisera skogsbrukets värdekedja

  De nya värdeskapande möjligheterna, som ett integrerat digitalt informationsflöde längs med hela skogsbrukets värdekedja skulle ge, kommer att undersökas vidare.

 

 • Konceptgenerering genom digital tjänsteinnovation

  Vilka är de nya potentiella digitala tjänsterna som kan utnyttja en digitaliserad värdekedja; hur kan de skapas och hur ser logiken ut i deras tillhörande affärsmodeller? Målet med denna uppgift är att skapa nya digitala servicekoncept, inklusive affärsmodeller. Därigenom undersöks hur resultaten från föregående uppgift konkret kan användas i nya digitala tjänster.

 

 • Bioraffinaderi syntes

  Den aktuella kapaciteten hos bioraffinaderier i de nordiska länderna att tillhandahålla råvara för produktion av skogsbaserade produkter kommer att utvärderas. Uppgiften handlar också om att fastställa hur denna kapacitet kan utvecklas.